Công phá’ tâm lý sợ trách nhiệm, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm

Xây dựng và hoàn thiện thể chế, tháo gỡ rào cản, vướng mắc trong quá trình thực thi công vụ là giải pháp quan trọng để loại bỏ tâm lý không dám làm, không dám chịu trách nhiệm của cán bộ, công chức.
Nghị định 73 khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. (Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN)

Sau một năm “thai nghén,” qua nhiều cuộc hội thảo lấy ý kiến các bộ, ngành, địa phương, các chuyên gia, nhà quản lý, nhà khoa học, nhiều lần chỉnh sửa, ngày 29/9 vừa qua, Nghị định quy định về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung đã được ban hành (Nghị định 73/2023/NĐ-CP).

Cán bộ sợ sai làm trì trệ hoạt động công vụ

Đây là một nghị định rất khó, bản thân những người chắp bút soạn thảo nghị định này cũng rất trăn trở với những câu hỏi “thế nào là Đổi mới Sáng tạo,” “quy định thế nào để thực sự bảo vệ được cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung”… khi mà cơ chế, chính sách pháp luật còn chồng chéo, chưa đồng bộ, hoàn chỉnh, chưa theo kịp xu thế đổi mới và sáng tạo.

Theo Vụ trưởng Vụ Công chức, Viên chức Nguyễn Tuấn Ninh, Bộ Nội vụ đã phải nghiên cứu rất thận trọng, kỹ lưỡng, thấu đáo để vừa đạt được mục tiêu xây dựng cơ chế bảo đảm cụ thể, phù hợp, hiệu quả trong khuyến khích cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đột phá vì việc chung, vừa động viên cán bộ tích cực phát huy trí tuệ, năng lực, mạnh dạn đề xuất ý tưởng của mình trong thực hiện nhiệm vụ để đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra nhưng đồng thời cũng hạn chế tối đa việc lợi dụng chủ trương này để thực hiện hoặc bao che cho những hành vi vụ lợi, tham nhũng, tiêu cực, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước.

Tình trạng cán bộ, công chức nhụt chí, né tránh, thiếu trách nhiệm, sợ sai trong thực thi công vụ, không dám đổi mới, không dám sáng tạo để giữ cho mình được “an toàn” đang diễn ra ở nhiều nơi, trong các hoạt động kinh tế-xã hội, đặc biệt là những vấn đề nhạy cảm liên quan đến các vụ án, đại án đã và đang được điều tra, xét xử, thể hiện rõ nhất trên lĩnh vực đầu tư công, quản lý đất đai, bất động sản, mua sắm trang thiết bị khu vực công.

Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà nhìn nhận tình trạng này làm chậm trễ và trì trệ hoạt động công vụ, bào mòn và làm suy giảm niềm tin của người dân, doanh nghiệp đối với cơ quan nhà nước, cản trở động lực và nguồn lực phát triển, ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống xã hội, nhất là mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của đất nước. Kỷ cương, kỷ luật hiện nay đang được siết chặt lại. Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đang được đẩy mạnh.

Hàng loạt cán bộ, công chức bị kỷ luật, bị khởi tố, bị truy tố do sai phạm nghiêm trọng cũng đã dẫn đến tâm lý một bộ phận cán bộ, công chức sợ sai, sợ trách nhiệm.

“Phải xác định đây là những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị… Những biểu hiện về đùn đẩy, né tránh, thiếu trách nhiệm, sợ sai trong thực thi công vụ trong một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức đã vi phạm các quy định theo nghị quyết của Đảng, trước hết là Nghị quyết 04 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, XII về xây dựng và chỉnh đốn Đảng,” Bộ trưởng Nội vụ phát biểu tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.

Theo bà Phạm Thị Thanh Trà, phải có thái độ rất rõ ràng về biểu hiện này. Chúng ta không thể bênh che với các biểu hiện này trong bối cảnh đất nước đang rất khó khăn. Tình trạng như vậy làm cản trở sự phát triển kinh tế-xã hội, làm suy giảm niềm tin của nhân dân với đội ngũ cán bộ, công chức trong hệ thống hành chính Nhà nước.

Phải xóa bỏ nhận thức của một bộ phận công chức là “không làm thì không sai, thà đứng trước hội đồng kỷ luật còn hơn đứng trước tòa.” Đây là nhận thức rất nguy hiểm, ảnh hưởng rất lớn trong thực hiện chức trách nhiệm vụ của cán bộ, công chức.

Hành lang pháp lý bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm

Xây dựng và hoàn thiện thể chế, tháo gỡ những rào cản, vướng mắc trong quá trình thực thi công vụ là giải pháp quan trọng để loại bỏ tâm lý không dám làm, không dám chịu trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức. Cùng với đó, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, rà soát bãi bỏ các quy định, thói quen phải xin ý kiến, thỏa thuận, xin chủ trương, thống nhất…

Khi các quy định pháp luật chưa thể sửa trong một sớm, một chiều, việc ban hành Nghị định của Chính phủ về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung cũng sẽ tạo hành lang pháp lý cho việc bảo vệ cán bộ, công phá tâm lý sợ sai trong thực thi công vụ, để cán bộ, công chức phục vụ nhân dân tốt hơn.

Dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám nói, dám đột phá sáng tạo và dám đương đầu với khó khăn, thử thách là “6 dám” mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Kết luận 14-KL/TW của Bộ Chính trị đã đặt ra. Nghị định khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung là một bước cụ thể hóa các chủ trương này.

Ông Lưu Bình Nhưỡng, Phó Trưởng Ban Dân nguyện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng mặc dù đã có một số quy định của pháp luật về bảo vệ cán bộ nhưng còn chung chung, chưa có quy định trực tiếp về vấn đề nêu trên. Việc ban hành nghị định này sẽ góp phần hoàn thiện các quy định về công tác cán bộ; quản lý cán bộ, công chức, tạo cơ sở phát huy sức mạnh ẩn tàng trong đội ngũ cán bộ giàu năng lực, có phẩm chất lâu nay chưa được kích hoạt.

Đồng thời, Nghị định cũng sẽ tạo ra sự đồng bộ về pháp luật cho việc đánh giá, cất nhắc, đề bạt cán bộ đúng đắn, chất lượng hơn, góp phần tạo ra chính sách, pháp luật giúp các cấp, các ngành phát hiện, thu hút, trọng dụng, bảo vệ và bảo đảm cho việc sử dụng hiền tài, xây dựng hệ thống “nguyên khí” quốc gia.

Nghị định 73 quy định cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung phải được khuyến khích, bảo vệ. Khuyến khích, bảo vệ cán bộ có đề xuất đổi mới, sáng tạo được cơ quan sử dụng cán bộ xem xét, quyết định cho thực hiện trong phạm vi thẩm quyền quyết định theo quy định của pháp luật, bảo đảm không trái quy định của Đảng, văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, cơ quan nhà nước cấp trên và Điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung có thể không bị xử lý trách nhiệm, được loại trừ, miễn hoặc giảm nhẹ trách nhiệm theo quy định.

Cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung có thể không bị xử lý trách nhiệm, được loại trừ, miễn hoặc giảm nhẹ trách nhiệm theo quy định. (Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN)

Hiện nay, Bộ Nội vụ đang nghiên cứu để sửa đổi Luật Cán bộ, Công chức và Luật Viên chức, để đưa những nội dung liên quan đến khuyến khích, bảo vệ cán bộ vào trong luật. Đây là hành lang pháp lý quan trọng để cán bộ, công chức dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Dù luật pháp được điều chỉnh cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn nhưng việc thực thi vẫn do con người. Nếu mỗi cán bộ, công chức, viên chức không bồi đắp, trui rèn phẩm chất đạo đức, việc tận dụng những quy định này thành công cụ để mưu cầu lợi ích cá nhân, bao che cho những sai phạm sẽ ngày càng tinh vi hơn.

Cơ quan nhà nước tạo cơ chế khuyến khích, bảo vệ cán bộ có năng lực, có phẩm chất, có cống hiến thực sự nhưng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là cán bộ quản lý, phải nâng cao trách nhiệm, trình độ, bản lĩnh chính trị trong công tác với ý thức phục vụ nhân dân cao nhất. Cần tiếp tục đẩy mạnh việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, đổi mới quan điểm đánh giá, sàng lọc, quy hoạch đội ngũ cán bộ./.

Lợi dụng ứng dụng Podcast chống phá: Nhận diện để chủ động đấu tranh

Lợi dụng những đặc tính tiện lợi của Podcast, các thế lực thù địch, phản động đã mở rộng phương thức tạo lập các kênh trên ứng dụng Podcast tuyên truyền xuyên tạc, kích động chống phá với lượng “tệp âm thanh” lớn, có nội dung rất phong phú.

Các ứng dụng Podcast phổ biến hiện nay.

Những tiện ích của ứng dụng Podcast đối với đời sống xã hội

Ở nước ta hiện nay đang xuất hiện nhiều website phát triển chuyên trang về Podcast. Giới chuyên gia truyền thông trong nước đánh giá Podcast tiếng Việt sẽ là một phương thức rất hữu ích trong truyền thông định hướng, trong đó sẽ hướng đến đối tượng là người Việt Nam sinh sống ở nước ngoài, hay người nước ngoài quan tâm đến Việt Nam. Tuy nhiên, các kênh tin tức Podcast tiếng Việt vẫn là khoảng trống, ngoài Podcast của VOV, VTV và một số đài, báo trong nước thì hầu như không có sự lựa chọn nào khác ngoài một số kênh của người Việt ở hải ngoại, tiềm ẩn rất nhiều thông tin chưa được kiểm chứng hoặc phục vụ mục đích xấu đối với Việt Nam.

Podcast thường được tạo dưới dạng nhiều tập trong một chuỗi với nhiều chủ đề khác nhau; khi đăng ký Podcast, mặc định nó sẽ tải xuống thiết bị để khán giả có thể sẵn sàng nghe. Người dùng có thể tải ứng dụng này qua CH Play của Google, chia sẻ nội dung Podcast thông qua các kênh mạng xã hội phổ biến hiện nay như Facebook, Twitter hoặc iMessage. Riêng các thiết bị của Apple như iPhone, iPod hay iPad được mặc định tích hợp ứng dụng. Thông thường mỗi Podcast có độ dài từ một vài phút cho đến vài giờ. Chất lượng Podcast của từng kênh cũng khác nhau. Có những Podcast chỉ được tạo ra bởi những thiết bị ghi âm đơn giản, một số được ghi lại trong một studio chuyên nghiệp và được chỉnh sửa, tạo nên từng đoạn âm thanh chất lượng nhất.

Thực tế cho thấy, bất cứ ai cũng có thể tạo Podcast dưới dạng là một chương trình radio, phỏng vấn người nổi tiếng – chuyên gia đến những ký sự, tin tức… Do đó, Podcast rất đa dạng nội dung, bất cứ điều gì người nghe quan tâm như giải trí thuần túy, cảm hứng, giáo dục, lời khuyên…

Podcast thường được sắp xếp như một chương trình phát thanh truyền hình với các bản ghi âm riêng lẻ, sau đó được tổ chức thành series theo một liên hệ về chủ đề, nội dung hoặc về một khoảng thời gian. Podcast và các chương trình của đài phát thanh có khá nhiều điểm tương đồng, nhưng Podcast có những ưu điểm nổi trội hơn như: Người dùng có thể chọn riêng một chủ đề yêu thích trong tổng thể các chủ đề đa dạng; có thể tải xuống và nghe bất cứ lúc nào; giúp người nghe tìm hiểu sâu hơn về một chủ đề, một lĩnh vực yêu thích.

Ứng dụng Podcast thể hiện tính thuận tiện một cách vượt trội, do đó rất thu hút thế hệ trẻ với kỹ năng hiểu biết về công nghệ. Đặc biệt, thực tế các đài phát thanh Radio phải chịu sự quản lý của các đơn vị nhà nước về nội dung và bản quyền, nhưng Podcast mang tính cá nhân hơn và chưa có văn bản qui phạm pháp luật riêng biệt, chính thức quản lý loại hình này. Đây là cơ sở để các thế lực thù địch, phản động khai thác để tạo dựng các tập âm thanh tuyên truyền xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước ta.

Lợi dụng ứng dụng Podcast để tuyên truyền chống phá

Thời gian qua, lợi dụng những tiện ích của Podcast, các thế lực thù địch, phản động đã mở rộng phương thức tạo lập các kênh trên ứng dụng Podcast để tuyên truyền xuyên tạc, kích động chống phá với lượng “tệp âm thanh” lớn có nội dung rất đa dạng, hình thức phong phú (tin tức thời sự, ký sự, phục vụ yêu cầu học tiếng Anh…). Rà soát sơ bộ các ứng dụng Podcast phổ biến nhất hiện nay (Google Podcast, Spotify, Apple Podcast…) cho thấy, các thế lực thù địch, phản động lưu vong đã đồng loạt khai thác ứng dụng Podcast để tạo lập các kênh tuyên truyền với lượng audio, video lớn có các nội dung tuyên truyền chống phá.

Để thực hiện các chiêu trò chống phá, các thế lực thù địch ra sức xuyên tạc, phủ nhận những thành tựu cách mạng của Đảng; xuyên tạc giá trị, ý nghĩa lịch sử của Cách mạng dân tộc… Chúng triệt để lợi dụng những hạn chế, thiếu sót trong lãnh đạo, quản lý để quy chụp, hướng lái dư luận theo chiều hướng tiêu cực, làm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân mất phương hướng về chính trị, tư tưởng để chúng dễ dàng thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Những thủ đoạn chống phá thâm độc của chúng đã dẫn đến các vụ kích động, bạo loạn, phá rối an ninh trật tự diễn ra trong thời gian qua, các cuộc biểu tình gây mất ổn định an ninh chính trị cục bộ ở một số địa phương, vùng chiến lược.

Hình ảnh một số kênh tiêu cực, chống phá trên ứng dụng Podcast.

Cùng với đó, các trung tâm phá hoại tư tưởng, đài, báo bên ngoài (BBC, RFA, VOA, RFI, Chân trời mới Media, Đáp lời sông núi, Liên hợp quốc – Đài dân bản địa Việt Nam…) đã tạo lập nhiều kênh Podcast tiếng Việt nhằm mục đích tăng cường chiến dịch tuyên truyền, chống phá Đảng, Nhà nước, thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”, có thể kể đến một số kênh như: “Góc khuất Việt Nam Radio Free Asia” của RFA, “Luật khoa Radio” của Luật khoa tạp chí, “Thời sự quốc tế – VOA” của VOA, “Thời sự, thông tin trực tiếp – Đài phát thanh quốc tế Pháp – RFI”, “Tạp chí Việt Nam” của RFI, “Phỏng vấn – Đài Phát thanh Đáp lời sông núi”, “Chân trời mới media”… Đồng thời, chúng gia tăng việc kết hợp với số kênh có thành kiến, chống đối chế độ Cộng sản để mở nhiều chuyên mục, điển hình: Kênh “Cửu bình Cộng sản Đảng” đã mở và sử dụng Podcast với nhiều chuyên mục như “Giải thể văn hóa Đảng”, “Cửu Bình: 09 bài bình luận về Đảng Cộng sản”, “Ma quỷ đang thống trị thế giới chúng ta”, “Mục đích cuối cùng của chủ nghĩa Cộng sản”…

Có thể thấy, gần như toàn bộ các trung tâm phá hoại tư tưởng, đài, báo bên ngoài đều đã triển khai Podcast, coi Podcast là một trong các kênh tuyên truyền chủ đạo; sau khi phát triển đa dạng các phương tiện truyền thông thì với Podcast, các trung tâm phá hoại tư tưởng có sự chuyển hướng để tác động vào chiều sâu, hướng tới một phạm vi người nghe cụ thể hơn, năng động và am hiểu về công nghệ hơn.

Số đối tượng phức tạp trong tôn giáo sử dụng Podcast để tuyên truyền, lôi kéo người dân tham gia các dòng tu phức tạp, các đạo lạ, đạo trái phép chưa được pháp luật công nhận ngày càng có chiều hướng gia tăng. Việc tuyên truyền đạo, rao giảng đạo, thuyết pháp trên môi trường Podcast hiện nay là tương đối lớn, các tôn giáo chính thống và các đạo trái phép cùng tập trung truyền thông, lôi kéo tín đồ làm người nghe bị nhầm lẫn, không thể phân biệt được thật – giả, đúng – sai tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ về an ninh tôn giáo, an ninh dân tộc.

Đặc biệt, thời gian vừa qua, xuất hiện ngày càng nhiều kênh, bài viết sử dụng Podcast để tuyên truyền chống phá như: “Dòng Chúa cứu thế Việt Nam”, “Những gợi ý về sự kêu gọi của Đức Chúa trời – Mục sư Phạm Tuấn Nhượng”, “Làm sao nghe được tiếng gọi của Đức Chúa Trời”, “Lời hứa của Đức Chúa Trời cho con người”, “Đài PGVN”, “Thánh hữu Việt Nam”, “Hội Thánh Tin Lành Việt Nam”…

Ngoài ra, trên các ứng dụng nghe Podcast đã phát hiện nhiều kênh, tài khoản được tạo lập mạo danh Đảng Cộng sản Việt Nam hoặc đặt tên có nội dung xúc phạm, bôi nhọ, hạ uy tín Đảng, Nhà nước.

Một số vấn đề đặt ra

Với sự phát triển, phổ biến của mạng xã hội, ứng dụng Podcast đã và đang có tiềm năng phát triển mạnh ở Việt Nam, kéo theo đó là hoạt động tuyên truyền, xuyên tạc chống Đảng, Nhà nước trên không gian mạng của các thế lực thù địch sẽ gia tăng cả về quy mô và số lượng, bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt hơn, nhất là trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực vẫn còn tiếp dục diễn biến những căng thẳng phức tạp.

Để chủ động công tác đấu tranh, ngăn chặn hoạt động lợi dụng ứng dụng Podcast tuyên truyền xuyên tạc, kích động chống phá, lực lượng Công an cần tập trung thực hiện có hiệu quả một số nội dung trọng tâm sau đây:

Một là, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và người dân về phương thức, thủ đoạn tuyên truyền chống phá Đảng, Nhà nước thông qua ứng dụng Podcast. Mỗi tổ chức, cá nhân, cán bộ, đảng viên khi tham gia, sử dụng Internet, mạng xã hội phải luôn trong tâm thế chủ động cảnh giác, nâng cao sức đề kháng trước những luận điệu xuyên tạc, chống phá. Có như vậy, công cuộc đấu tranh, triệt phá tin giả, tin xấu, độc mới mau chóng đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần xây dựng một môi trường Internet, mạng xã hội lành mạnh, lan toả những giá trị tích cực, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.

Hai là, chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện sớm hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động lợi dụng ứng dụng Podcast để đăng tải những nội dung xấu, độc hại. Sử dụng đồng bộ các biện pháp kỹ thuật, công nghệ và pháp lý để xử lý kịp thời, kiên quyết và có hiệu quả đối với các tổ chức và cá nhân cung cấp thông tin, dịch vụ truyền thông, lợi dụng ứng dụng Podcast để đăng tải, phát tán, tuyên truyền những bài viết, chương trình, chuyên mục có nội dung chống phá.

Ba là, chú trọng theo dõi, đánh giá, nghiên cứu làm rõ các phương thức, thủ đoạn hoạt động tuyên truyền chống phá mới của các thế lực thù địch, phản động để kịp thời tham mưu, kiến nghị các giải pháp công tác phù hợp với tình hình hiện nay. Tăng cường quản lý an ninh thông tin, an ninh mạng, quản lý cán bộ khi sử dụng mạng Internet, mạng xã hội; thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về nâng cao cảnh giác trước âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên không gian mạng. Chú trọng tổ chức một số cuộc “diễn tập” đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trên Internet, mạng xã hội, làm cơ sở cho các lực lượng hoàn thiện, phát triển kỹ năng đấu tranh.

Bốn là, xây dựng lực lượng nòng cốt, chuyên trách an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao nhằm đấu tranh, ngăn chặn với các hoạt động lợi dụng mạng xã hội nói chung và ứng dụng Podcast nói riêng để tuyên truyền chống phá Đảng, Nhà nước. Chủ động phát hiện, xây dựng kế hoạch, nội dung đấu tranh trọng tâm, bám sát sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; dự báo kịp thời tình hình, phát huy triệt để vai trò của các chuyên gia, nhà khoa học hàng đầu, đội ngũ cán bộ đầu ngành, nhà báo và đông đảo cộng tác viên nhiệt huyết, có bản lĩnh cùng tham gia đấu tranh, ngăn chặn hoạt động lợi dụng ứng dụng Podcast tuyên truyền xuyên tạc, kích động chống phá Đảng, Nhà nước, không để bị động, bất ngờ.

Năm là, tiếp tục tham mưu xây dựng chính sách tốt để thu hút, tuyển chọn và đào tạo nguồn nhân lực giỏi, chất lượng cao phục vụ công tác quản lý thông tin, an ninh mạng, phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, đặc biệt là những cán bộ có trình độ, kinh nghiệm về công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin, ưu tiên những người giỏi ngoại ngữ đảm bảo chống lại được lực lượng thù địch sử dụng ứng dụng Podcast để tuyên truyền, chống phá cách mạng bằng ngôn ngữ nước ngoài.

Đại tướng của nhân dân

Tôi chưa một lần được gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Chúng tôi – thế hệ những người con sinh ra khi đất nước đã sạch bóng quân thù biết đến Đại tướng qua từng trang sử, qua lời kể của cha ông từng tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ, chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử; qua những thước phim tư liệu trên ti vi hay các trang mạng xã hội, diễn đàn internet.

Từ những điều được học, được nghe, được biết về cuộc đời, sự nghiệp và những đóng góp to lớn của ông đối với cách mạng, chúng tôi thực sự khâm phục, tự hào và biết ơn Đại tướng – Người anh cả của Quân đội nhân dân Việt Nam, người được nhân dân ta gọi với cái tên trìu mến: “Anh Văn”!

Trọn cả cuộc đời với hơn 80 năm hoạt động cách mạng, Đại tướng đã có nhiều công lao to lớn và cống hiến đặc biệt xuất sắc đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng ta, dân tộc ta. Cuộc đời hoạt động của ông gắn liền với quá trình phát triển của cách mạng nước ta, với những hy sinh, gian khổ mà đầy oanh liệt, tự hào. Trọn cuộc đời cách mạng, Đại tướng luôn nêu tấm gương sáng về tinh thần cách mạng tiến công, sáng tạo trong nghệ thuật quân sự, nghệ thuật cầm quân, quyết chiến và quyết thắng, đánh bại mọi âm mưu và thủ đoạn chiến tranh thâm độc của kẻ thù. Đại tướng đã đi vào lịch sử Việt Nam như một huyền thoại, một nhân cách vĩ đại.

Đại tướng Võ Nguyễn Giáp trong một chuyến trở về thăm lại Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. Ảnh tư liệu.

“Không có sự vĩ đại nào không bắt đầu từ tình yêu” và sự vĩ đại của Đại tướng cũng bắt đầu từ tình yêu thương đối với những người dân phải chịu cảnh lầm than, nô lệ; từ tình yêu lớn lao đối với Tổ quốc mình, để từ đó Đại tướng đã lãnh đạo Quân đội nhân dân Việt Nam giành lại độc lập, thống nhất cho Tổ quốc. 103 mùa xuân sống giữa cuộc đời là món quà lớn lao mà Đại tướng đã dành tặng cho cho dân tộc Việt Nam. Sự ra đi của Đại tướng đã để lại niềm tiếc thương vô hạn không chỉ đối với nhân dân trong nước, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài mà còn cả đối với nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới. Dù còn sống hay đã mất, Đại tướng Võ Nguyên Giáp mãi là người anh hùng của dân tộc Việt Nam, là tấm gương sáng để con cháu đời đời học tập và noi theo. Ông đã từng nói rằng: “Tôi sống thêm ngày nào là vì dân tộc ngày đó!”. Đại tướng đã ra đi nhưng lại thắp lên ngọn lửa yêu thương, tinh thần yêu nước và lòng tự hào dân tộc trong lòng mỗi người dân Việt Nam.  

Ngày này 10 năm về trước, cũng như nhiều người khác, tôi không có cơ hội được đến tiễn đưa Đại tướng trước khi người về với đất mẹ nhưng nhìn những dòng người nức nở khi linh cữu của Đại tướng đi qua trên các tuyến đường của Thành phố Hà Nội trước khi trở về với quê mẹ Quảng Bình, lòng tôi như thắt lại, cứ như thể một người thân trong gia đình mình vừa nằm xuống vậy! Dẫu biết rằng, Đại tướng tuổi đã cao, sức khỏe đã yếu. Dẫu biết rằng, sinh ly tử biệt là lẽ thường của cuộc đời. Sự tài năng, đức độ, cuộc đời giản dị, mộc mạc của Đại tướng là ngọn nguồn của mọi tình yêu thương mà mỗi người Việt Nam dù ở trong nước hay ở xa quê đều hướng về.

Chúng tôi nguyện mãi khắc ghi lời dạy của Đại tướng: “Thế hệ cha anh đã xóa được nỗi nhục mất nước, thế hệ trẻ cần phải xóa đi nỗi nhục nghèo nàn, lạc hậu”. “Thắng thực dân Pháp, chúng ta có Điện Biên Phủ ở Tây Bắc, thắng đế quốc Mỹ, chúng ta có một Điện Biên Phủ trên bầu trời Hà Nội”. “Phải có một Điện Biên Phủ trong khoa học và công nghệ, để công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước…”.

Hôm nay (4-10) đúng tròn 10 năm ngày ra đi của Đại tướng, chúng tôi kính cẩn nghiêng mình dâng nén tâm nhang để bày tỏ lòng thành kính, biết ơn sâu sắc đối với Đại tướng của nhân dân – Người anh cả của Quân đội nhân dân Việt Nam!

Trung Thu ấm áp cho trẻ thiệt thòi

Trao quà Trung Thu cho các em thiếu nhi tại Trung tâm nuôi dưỡng, bảo trợ trẻ em Linh Xuân

Dịp này, chương trình đã trao tặng 58 phần quà Trung Thu, trị giá 300.000 đồng/phần cho các em thiếu nhi đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Trung tâm nuôi dưỡng, bảo trợ trẻ em Linh Xuân (phường Linh Xuân, thành phố Thủ Đức). Bên cạnh đó, chương trình còn tổ chức khánh thành công trình măng non “Không gian đọc sách” tại Trung tâm với mong muốn giúp các em có thêm không gian học tập; tìm hiểu, nâng cao đời sống tinh thần và vui chơi giải trí; xây dựng thói quen đọc sách để trang bị cho bản thân thêm nhiều kiến thức bổ ích.

Đại diện Trung tâm Nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Linh Xuân cho biết, Trung tâm được thành lập từ năm 2010 với nhiệm vụ tiếp nhận, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục và điều trị cho trẻ em mồ côi nhiễm HIV/AIDS từ 0 đến 16 tuổi trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện Trung tâm đang nuôi dưỡng, chăm sóc 61 trẻ, trong đó có 31 nam, 30 nữ; đa số các em còn nhỏ, rất cần sự hỗ trợ, quan tâm từ cộng đồng. Trung tâm gửi lời tri ân đến các cơ quan, đoàn thể Thành phố đã giúp các em thiếu nhi cảm nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của cộng đồng để đón một mùa Tết Trung Thu trọn vẹn, ấm áp; qua đó, góp phần động viên, tiếp thêm nghị lực để các em cố gắng vượt qua bệnh tật, tiếp tục học tập đạt kết quả tốt.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh Trần Kim Yến cho biết, Trung Thu không chỉ là là Tết đoàn viên mà còn là Tết thiếu nhi, là dịp các cháu thiếu nhi Thành phố Hồ

Chí Minh, đặc biệt là các em có hoàn cảnh khó khăn nhận được sự quan tâm, yêu thương của toàn xã hội. Những món quà được gửi đến các em hôm nay tuy nhỏ nhưng thiết thực và chứa đựng ý nghĩa tinh thần lớn lao. Thay mặt lãnh đạo Thành phố, bà Trần Kim Yến chúc các em thiếu nhi nhiều niềm vui, hạnh phúc, khắc phục khó khăn để vươn lên trong học tập; mong rằng các em luôn chăm ngoan, học giỏi, đoàn kết, giúp đỡ bạn bè, sau này lớn lên trở thành những người có ích cho cộng đồng, cho xã hội.

Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Thành phố Hồ Chí Minh Trịnh Thị Hiền Trân cho biết, dịp Trung Thu năm nay, Thành Đoàn Thành phố phối hợp với các đơn vị tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, vui tươi, lành mạnh, bổ ích chăm lo cho thiếu nhi, đặc biệt là thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, thiếu nhi bị ảnh hưởng do dịch COVID-19 nhằm động viên tinh thần để các em vươn lên trong cuộc sống. Qua đó, thể hiện trách nhiệm của tổ chức Đoàn, Đội các cấp trong công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục thiếu niên, nhi đồng.

Cụ thể, từ ngày 19 – 29/9 (tức 5 – 15/8 Âm lịch), Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình “Vầng trăng yêu thương” chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em là con em công nhân lao động tại 50 khu lưu trú thanh niên công nhân và 7 trung tâm nuôi dưỡng, bảo trợ trẻ em trên địa bàn Thành phố; mang niềm vui Trung thu đến cho hơn 2.000 trẻ em, với tổng giá trị các phần quà hơn 600 triệu đồng.

Cùng với đó, Thành đoàn cũng chủ trì tổ chức nhiều chương trình như: “Trung thu hạnh phúc” (ngày 23/9); “Vì nụ cười trẻ thơ” (ngày 22 – 26/9); “Trung thu mơ ước” (15 – 29/9); “Vui hội trăng rằm” (ngày 23/9)… trao nhiều phần quà giá trị đến hàng nghìn trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Đặc biệt, vào ngày Tết Trung thu 28 – 29/9 (14 – 15/8 Âm lịch), Thành đoàn thành phố sẽ tổ chức chương trình ” Care to Rise – Yêu thương nâng bước” và “Đêm hội trăng rằm” vui Tết Trung thu với các hoạt động phá cỗ, trang trí lồng đèn, trò chơi, âm nhạc… đặc sắc. Tổng kinh phí của chuỗi hoạt động chăm lo cho thiếu nhi nhân dịp Trung Thu năm 2023 của Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến gần 4 tỷ đồng. Thông qua đó, Thành đoàn Thành phố mong muốn góp phần động viên tinh thần các em thiếu nhi vượt khó, vươn lên trong cuộc sống.

Thiệu Hóa tăng cường bảo vệ nền tảng, tư tưởng của Đảng

Xác định công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thời gian qua huyện Thiệu Hóa đã quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong đấu tranh phản bác các thông tin xấu độc, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Hội nghị triển khai công tác của Ban Chỉ đạo 35 huyện Thiệu Hóa.

Theo đó, huyện đã tập trung chỉ đạo các địa phương, đơn vị nắm tình hình hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, cung cấp thông tin, xây dựng, tổ chức, củng cố, liên kết lực lượng trong toàn hệ thống từ huyện tới cơ sở để tuyên truyền, tích cực đấu tranh phản bác các thông tin xấu, độc.

Với quan điểm chủ động chiếm lĩnh trận địa thông tin là yếu tố then chốt để đấu tranh hiệu quả chống các thông tin xấu độc, công tác đấu tranh, phản bác trên không gian mạng được quan tâm, chú trọng triển khai đồng bộ. Huyện đã xây dựng nhiều nhóm zalo, tài khoản facebook như Phúc Lộc, tin tức Thiệu Hóa 24 giờ… để đăng tải, chia sẻ tin, bài, ảnh, videoclip thu hút hàng nghìn lượt cán bộ, đảng viên và Nhân dân quan tâm, theo dõi. Nhiều bài viết trong bản tin nội bộ của huyện với nội dung sâu sắc, thiết thực, có tính giáo dục cao. Đặc biệt, fanpage tin tức Thiệu Hóa 24 giờ của Ban Chỉ đạo 35 huyện đã trở thành kênh thông tin chính thống để các địa phương, đơn vị khai thác, đăng tải, chia sẻ các bài viết tuyên truyền, đấu tranh với các thông tin xấu độc tạo hiệu ứng lan tỏa, góp phần định hướng dư luận trên địa bàn huyện. Theo thống kê, bình quân mỗi năm trang đăng tải, chia sẻ hơn 500 tin, bài, videoclip với gần 2 triệu lượt người tiếp cận, hơn 500.000 lượt người tương tác và 16.000 người theo dõi.

Ban Chỉ đạo 35 huyện cùng với Ban Chỉ đạo 35 cấp tỉnh đã đánh sập, xóa sổ, triệt tiêu các tài khoản, trang thông tin xấu độc như trang facebook Việt Tân, Thanh niên Công giáo, Nhà xuất bản tự do, VOICE, nhật ký yêu nước…

Trước những vấn đề phức tạp, nổi cộm được người dân quan tâm, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã chủ động triển khai, chỉ đạo đưa trước thông tin lên các trang, nhóm của huyện; đồng thời chỉ đạo các địa phương, đơn vị đồng loạt đăng tải, chia sẻ các bài viết trên các trang, nhóm, tài khoản mạng xã hội để định hướng dư luận, không để khoảng trống thông tin, tránh gây tâm lý hoang mang trong Nhân dân…

Bên cạnh đó Ban Tuyên giáo Huyện ủy còn thường xuyên phối hợp với Văn phòng Huyện ủy triển khai xây dựng và tổ chức các kế hoạch học tập, nghiên cứu quán triệt nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các nghị quyết, chỉ thị của Tỉnh ủy về đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động tuyên giáo trên địa bàn huyện. Hướng dẫn tuyên truyền các sự kiện quan trọng, các nhiệm vụ chính trị của huyện và cơ sở. Qua công tác tuyên truyền, giáo dục dục đến nay các hoạt động tội phạm như: dụ dỗ người sang làm việc tại Campuchia trái phép, các loại tà đạo, Pháp Luân Công… đã không còn hoạt động trên địa bàn.

Để đạt được kết quả này, theo Phó trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Nguyễn Thị Hà đó là do Ban Chỉ đạo 35 của huyện đã đề cao công tác tuyên truyền, chia sẻ, lan tỏa các thông tin, hình ảnh đẹp, gương người tốt việc tốt, cách làm hay đến người dân. Nắm bắt kịp thời tình hình tư tưởng và dư luận xã hội, xử lý nhanh các tình huống, không để xảy ra điểm nóng, tạo sự đồng thuận cao của Nhân dân…

Trong bối cảnh đất nước đang hội nhập quốc tế sâu rộng và toàn diện, việc chống phá của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội ngày càng phức tạp và tinh vi, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Thiệu Hóa sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, triển khai đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, hạn chế đến mức thấp nhất những tác động tiêu cực từ các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội.

Có phải đa đảng là ưu việt?

Từ trước đến nay, các thế lực thù địch, phản động thường lên án, gán ghép cho những nước theo chế độ một đảng lãnh đạo những danh xưng rất đáng sợ như “độc tài”, “độc đoán, chuyên quyền”, mất tự do, mất dân chủ, thối nát, sa đọa, xa hoa, lãng phí. Đồng thời, gán cho chế độ đa đảng những danh xưng rất kêu, rất mỹ miều như xứ tự do, thiên đường dân chủ, xứ sở đáng sống, mặt trời của nhân gian, hình mẫu của thế giới tự do, khuôn vàng thước ngọc của nhân loại.

Theo các thế lực thù địch thì “Việt Nam cương quyết không chấp nhận đa đảng, bởi vì đa đảng làm sao buôn bán được chức vụ. Đa đảng làm sao mua được bằng cấp giả. Đa đảng làm sao độc quyền cai trị nhân dân. Đa đảng làm sao kinh doanh được tượng đài. Đa đảng làm sao buôn bán được tôn giáo. Đa đảng làm sao cướp được đất của dân. Đa đảng làm sao đút lót, hối lộ, tham nhũng. Đa đảng làm sao bán được tài nguyên bỏ túi. Đa đảng làm sao rút ruột được tiền thuế của dân. Đa đảng làm sao mua xăng giá 5K bán được giá 15K. Đa đảng làm sao bán được giá điện gấp 3 lần giá mua. Đa đảng làm sao đầy tớ giàu được hơn chủ”. Đúng là giọng lưỡi của kẻ nịnh đầm, chuyên bợ đỡ quan thầy thành quen, nên thốt ra câu nào là câu đó sặc mùi nịnh bợ mà không hề có một chút trí khôn nào.

Đành rằng, trong xã hội dù là tư bản hay cộng sản thì cũng chưa hoàn toàn là hoàn hảo, đều có những điều hay lẽ phải, đều có những ưu điểm và hạn chế, khuyết điểm của mình. Thế nên, chủ nghĩa tư bản cho dù đã ra đời mấy trăm năm nay, trải qua biết bao thăng trầm lịch sử mà vẫn chưa bị diệt vong, cũng như chủ nghĩa xã hội đã trở thành một mô hình cụ thể trên thế giới hơn một thế kỷ rồi, nhưng không phải là sự lựa chọn của tất cả quốc gia. Mọi sự so sánh đều khập khiễng, nhưng phải thẳng thắn khẳng định rằng, chủ nghĩa xã hội vẫn ưu việt hơn chủ nghĩa tư bản ở sự nhân đạo, nhân văn, quan tâm đến quảng đại quần chúng nhân dân, đến sự giải phóng con người. Nói vậy để thấy rằng, sự thật luôn là sự thật, dù cho các thế lực thù địch, phản động có ra sức cố gắng tuyên truyền xuyên tạc, dựng chuyện, bịa đặt, bóp méo tới đâu thì những ưu việt của chủ nghĩa xã hội vẫn nổi trội hơn chủ nghĩa tư bản. 

Lý luận Mác – Lênin đã chỉ ra rằng, chủ nghĩa xã hội sẽ giải phóng triệt để con người khỏi áp bức, bóc lột, bất công, làm theo năng lực, hưởng theo lao động. Tuy nhiên, để tiến tới xã hội xã hội chủ nghĩa thì trước tiên, phải trải qua thời kỳ quá độ. Thời kỳ quá độ là thời kỳ cái cũ, lạc hậu vẫn còn mà chưa bị triệt tiêu triệt để, cái mới tiến bộ đã hình thành song chưa trở thành chủ đạo, chưa trở thành cái phổ biến, chưa lấn át hoàn toàn cái lạc hậu của xã hội cũ. Việt Nam đang ở giai đoạn đầu của thời kỳ quá độ, thế thì không có gì là ngạc nhiên khi tại Việt Nam vẫn có những thói hư, tật xấu như tham nhũng, tiêu cực, lãng phí hay tệ quan liêu, hách dịch của một bộ phận cán bộ, đảng viên. Nhìn ra thế giới tư bản cũng thấy những điều tương tự như vậy. Ở các nước tư bản theo chế độ đa đảng có tham nhũng không? Có. Tháng 12-2003, đại diện hơn 120 quốc gia trên thế giới đã họp ở Mexico để thông qua Công ước chống tham nhũng của Liên hợp quốc. Và Ðại hội đồng Liên hợp quốc đã lấy ngày 9-12 hằng năm là Ngày quốc tế chống tham nhũng để bày tỏ sự quan ngại về vấn đề tham nhũng trên toàn cầu. 

Như vậy đã quá rõ ràng, tham nhũng đã trở thành vấn nạn toàn cầu chứ không riêng gì một quốc gia nào. Ở các nước phương Tây theo chế độ đa đảng có dùng tiền để mua quan bán tước không? Theo tờ New York Times, các ứng cử viên chạy đua cho ngôi vị Tổng thống Mỹ có rất nhiều cách để quyên tiền vận động tranh cử, song chủ yếu dựa vào 4 nguồn chính là: Cá nhân và các nhóm lợi ích; các siêu ủy ban hành động chính trị; các đảng chính trị họ tham gia; tiền túi của họ hoặc gia đình. Đối với các cá nhân muốn ủng hộ các ứng cử viên, họ chỉ được đóng góp tối đa 2.700 USD. Tuy nhiên, các cá nhân này có thể đóng góp không giới hạn cho những ủy ban siêu chính trị. Bên cạnh những nguồn tài chính này, ứng cử viên Tổng thống Mỹ còn được tài trợ một khoản tiền từ Quỹ bầu cử Tổng thống để thực hiện các hoạt động vận động của mình. Vì thế mới có câu chuyện các nhà tài phiệt Mỹ có thể thao túng các quyết sách của Chính phủ Mỹ bởi vì họ là những người đã bỏ tiền ủng hộ quỹ vận động tranh cử nhiều nhất cho Tổng thống Mỹ. Người ta gọi đó là “tham nhũng chính sách” – đó không phải là mua quan thì là gì? Mà quy định như thế, rõ ràng là chỉ người giàu mới có cơ hội và điều kiện để hoạt động chính trị, còn người nghèo đến bao giờ?! 

Hay cử tri bầu ra các đại cử tri, rồi các đại cử tri bầu ra tổng thống. Vậy thì cũng có gì khác Việt Nam khi cử tri bầu ra đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội bầu Chủ tịch nước, Thủ tướng và các bộ trưởng? Có chăng là khác nhau về tên gọi mà thôi. Ở phương Tây theo chế độ đa đảng có bạo lực, giết chóc, cướp bóc không? Có, nhiều là đằng khác. Với một đất nước mà người dân được sở hữu súng thì sẽ không tránh khỏi các vụ xả súng hàng loạt… Thế thì nguyên nhân gì mà mặc nhiên coi những khuyết điểm đó là sản phẩm riêng có, do chủ nghĩa cộng sản sinh ra vậy? Nó chỉ có thể là sản phẩm của một lối tư duy thiển cận, áp đặt, một cái nhìn ác cảm, thiếu thiện chí vậy. 

Tóm lại, cái xấu, cái ác thì xã hội nào, dù là tư bản hay cộng sản đều có. Quan trọng là chúng ta có nhận ra để phòng ngừa, ngăn chặn hiệu quả hay không – mà công cuộc phòng, chống tham nhũng do Đảng và Nhà nước ta đang thực hiện mạnh mẽ hiện nay là câu trả lời rõ ràng nhất. Hãy nhìn nhận, đánh giá khách quan, trung thực bằng tư duy sáng suốt, biện chứng. Đừng để tình cảm lấn át lý trí, cảm tính đánh gục lý tính mà rơi vào thiển cận, ấu trĩ. Đa đảng hay một đảng cũng đều có cái hay, cái dở, đừng quá bợ đỡ một cách lộ liễu, trơ trẽn, thái quá như vậy.

Dấu ấn Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2023

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2023 ghi dấu ấn với 11/11 chỉ tiêu đều vượt kế hoạch đề ra.

Toàn Đoàn huy động hơn 6,5 triệu lượt đoàn viên, thanh niên tham gia triển khai 61.426 công trình thanh niên các cấp, tổng trị giá 453,42 tỉ đồng. Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2023 đã để lại nhiều dấu ấn tuổi trẻ, khẳng định trách nhiệm, quyết tâm hành động của tuổi trẻ đối với sự phát triển của đất nước.

Luận điệu “bẻ lái”, xuyên tạc về đường lối đối ngoại của Việt Nam

Sự kiện Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden có chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 10 – 11/9 theo lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được báo chí trong nước và quốc tế phản ánh đậm nét. Lợi dụng sự kiện này, các thế lực thù địch, phản động tung ra những luận điệu đả phá, xuyên tạc mối quan hệ hợp tác, ngoại giao giữa hai nước.

Sự kiện Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden có chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 10 – 11/9 theo lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được báo chí trong nước và quốc tế phản ánh đậm nét. Trong khuôn khổ chuyến thăm, hai bên ra Tuyên bố chung, nâng cấp mối quan hệ Đối tác toàn diện lên Đối tác chiến lược toàn diện, vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững. Lợi dụng sự kiện này, các thế lực thù địch, phản động tung ra những luận điệu đả phá, xuyên tạc mối quan hệ hợp tác, ngoại giao giữa hai nước.

Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden có chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam theo lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Chiêu trò gian xảo

Xuyên tạc đường lối đối ngoại, chính sách ngoại giao của nước ta là một trong những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động, các phần tử cơ hội. Các đối tượng vẽ ra câu chuyện Việt Nam nâng cấp quan hệ vì trước những diễn biến phức tạp, tranh chấp trên Biển Đông; họ dựng lên việc Việt Nam cần phải dựa vào Hoa Kỳ mới thoát khỏi ảnh hưởng nước khác, mới phát triển được đất nước, bảo vệ được lãnh thổ.

Trước chuyến thăm của Tổng thống Joe Biden, các tổ chức phản động sống lưu vong, các hãng truyền thông định kiến với Việt Nam ở hải ngoại phát tán nhiều bài viết với nội dung xấu độc để kêu gọi Chính phủ Hoa Kỳ gây sức ép vấn đề dân chủ, nhân quyền với Việt Nam; cho rằng quan hệ Việt – Mỹ sẽ không phát triển nếu dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam không được cải thiện, nếu còn chế độ cộng sản, “đảng cai trị”. Sau khi nước ta nâng cấp quan hệ thì họ bôi nhọ mối quan hệ này “không thực chất”, có những bài viết, bình luận miệt thị, cho rằng mối quan hệ chỉ “theo chiều hướng tiêu cực”. Mặt khác, các thế lực thù địch còn tỏ vẻ “lo lắng”, bày trò “tư vấn vạch hướng đi” cho Việt Nam để “mối quan hệ đi vào thực chất”!

Mục đích của các thế lực thù địch nhằm xuyên tạc đường lối đối ngoại của Việt Nam, trong đó xuyên tạc mối quan hệ Việt Nam với Hoa Kỳ, Việt Nam với Trung Quốc và một số nước khác. Các luận điệu xuyên tạc nhằm tìm cách cô lập, hạ thấp vị thế, uy tín Việt Nam trên trường quốc tế; phá hoại mối quan hệ nước ta với các nước, chia rẽ tinh thần đoàn kết, hợp tác, hữu nghị của Việt Nam với các nước. Đó là những âm mưu, thủ đoạn hết sức nguy hiểm, cần phải nhận diện, đấu tranh.

Phát huy truyền thống tự lực, tự cường, không ngừng mở rộng, hợp tác quốc tế

Từ khi Đảng, Nhà nước ta ra đời cho đến nay, thắng lợi trong công cuộc kháng chiến, kiến quốc trước đây, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay khẳng định rõ, dân tộc ta luôn nhất quán thực hiện phương châm lấy nội lực, tự lực cánh sinh là chính, là quyết định, đồng thời coi trọng tăng cường đoàn kết, hợp tác quốc tế. Dựa vào nước này để chống lại nước kia hoàn toàn không có trong đường lối, chính sách và thực tiễn đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta.

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng chỉ rõ: “Một dân tộc không tự lực cánh sinh mà cứ ngồi chờ dân tộc khác giúp đỡ thì không xứng đáng được độc lập”. Tinh thần tự lực, tự cường đã trở thành truyền thống quý báu của dân tộc ta, là nhân tố quan trọng để đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Hiện nay, xu thế hợp tác và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng song tinh thần độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường vẫn là yếu tố quyết định đối với sự phát triển bền vững của dân tộc ta.

Đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, Văn kiện Đại hội XIII của Đảng khẳng định: “Phát huy cao nhất sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, của cả hệ thống chính trị kết hợp với sức mạnh thời đại, tranh thủ tối đa sự đồng tình, ủng hộ của cộng đồng quốc tế để bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân, chế độ XHCN, nền văn hóa và lợi ích quốc gia – dân tộc…”.

Điều 4, Luật Quốc phòng năm 2018 nêu rõ, Việt Nam “thực hiện đối ngoại quốc phòng phù hợp với đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; chống chiến tranh dưới mọi hình thức; chủ động và tích cực hội nhập, mở rộng hợp tác quốc tế, đối thoại quốc phòng, tạo môi trường quốc tế thuận lợi cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; không tham gia lực lượng, liên minh quân sự của bên này chống bên kia; không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự hoặc sử dụng lãnh thổ của Việt Nam để chống lại nước khác; không đe dọa hoặc sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế; giải quyết mọi bất đồng, tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, bình đẳng, cùng có lợi; phù hợp với Hiến pháp, pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế có liên quan mà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam là thành viên”.

Vì vậy, bên cạnh mở rộng, tăng cường hợp tác quốc tế theo tinh thần Việt Nam là đối tác tin cậy và là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, Đảng, Nhà nước ta luôn phát huy cao độ tinh thần đại đoàn kết toàn dân, chủ động tự lực, tự cường nhằm thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Đối với vấn đề Biển Đông, nước ta chủ trương thực hiện tốt phương châm: bốn không, bốn tránh; chín K; bốn giữ vững. Bốn không gồm: không tham gia liên minh quân sự, không liên kết với nước này để chống nước kia, không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự hoặc sử dụng lãnh thổ Việt Nam để chống lại nước khác, không sử dụng vũ lực hoặc đe doạ sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế. Bốn tránh: tránh xung đột, tránh đối đầu, tránh bị cô lập về chính trị, tránh bị lệ thuộc về chính trị. Chín K: kiên quyết, kiên trì, khôn khéo, không khiêu khích, không mắc mưu khiêu khích, kiềm chế, không để nước ngoài lấn chiếm và không để xảy ra xung đột, đụng độ, không nổ súng trước. Bốn giữ vững: giữ vững chủ quyền quốc gia; giữ vững môi trường hoà bình, ổn định để phát triển; giữ vững quan hệ hữu nghị, hợp tác; giữ vững ổn định chính trị trong nước.

Đối với Trung Quốc, ngày 18/1/1950 đã đi vào lịch sử quan hệ hai nước Việt Nam – Trung Quốc, một mốc son quan trọng khi nước bạn là nước đầu tiên thiết lập ngoại giao với nước ta. Trải qua những khó khăn trong lịch sử, hai Đảng và nhân dân hai nước đã kề vai sát cánh, dành cho nhau sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn, quý báu, góp phần vào thành công của sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc và xây dựng CNXH ở mỗi nước.

Đến năm 2008, hai nước thiết lập khuôn khổ Đối tác chiến lược toàn diện. Nước ta và nước bạn đã bàn và xây dựng thẳng thắn về những vấn đề còn chưa thống nhất giữa hai nước, nhất trí giải quyết những bất đồng trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau; thông qua thương lượng, hòa bình, giải quyết các mâu thuẫn trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982, không làm phức tạp thêm tình hình, không mở rộng thêm tranh chấp, bất đồng. Tăng cường hợp tác trên biển, hợp tác để khu vực biển Đông là khu vực hòa bình, hợp tác, hữu nghị; lấy đại cục quan hệ hai nước làm trọng, xuất phát từ tầm cao chiến lược và toàn cục…

Kiên trì thông qua hiệp thương hữu nghị, xử lý và giải quyết thỏa đáng vấn đề trên biển; trên tinh thần tôn trọng đầy đủ chứng cứ pháp lý và xem xét các yếu tố liên quan khác như lịch sử, mở rộng nhận thức chung, thu hẹp bất đồng. Hai nước tiếp tục củng cố và phát triển quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Trung Quốc theo phương châm 16 chữ vàng “láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai” và tinh thần bốn tốt “láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt”.

Đối với Hoa Kỳ, Việt Nam – Hoa Kỳ bình thường hóa quan hệ năm 1995 cách đây 28 năm. Hai nước thiết lập và triển khai mối quan hệ Đối tác toàn diện năm 2013 với nhiều nỗ lực vun đắp và xây dựng lòng tin, cùng hướng về phía trước, đến  nay đã nâng cấp lên Đối tác chiến lược toàn diện. Đặc biệt, 10 năm qua, lòng tin ngày càng củng cố và tăng cường góp phần đưa quan hệ hai nước tiếp đà phát triển hiệu quả, trên cả bình diện song phương, khu vực và quốc tế, phù hợp nguyện vọng của nhân dân hai nước.

Nhiều năm qua, Hoa Kỳ luôn là một trong những đối tác có đầu tư lớn nhất tại Việt Nam, với gần 1.150 dự án đang hoạt động, tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 10,3 tỷ USD. Việt Nam đã vươn lên vị trí đối tác thương mại lớn thứ 7 của Hoa Kỳ trên toàn thế giới, đầu tư của các doanh nghiệp Việt Nam vào Hoa Kỳ ngày càng lớn mạnh.

Như vậy, thực tế sự phát triển mối quan hệ Việt Nam – Trung Quốc, Việt Nam – Hoa Kỳ là tất yếu khách quan, xu thế chung của thời đại. Đồng thời, đã chứng minh đường lối, chính sách đối ngoại đúng đắn của Đảng ta, thể hiện nét đặc sắc “ngoại giao cây tre” vì lợi ích của mỗi quốc gia – dân tộc, đóng góp vào hòa bình, hợp tác, phát triển trong khu vực và trên thế giới, hoàn toàn không có chuyện “theo bên này, chống bên kia” như luận điệu những kẻ xấu, cố  tình xuyên tạc, bịa đặt.

Tống thống Joe Biden khẳng định với báo chí quốc tế ngay sau cuộc hội đàm cấp cao vào chiều tối 10/9 rằng: “Ngày hôm nay, chúng ta có thể nhìn lại chặng đường quan hệ giữa hai nước, từ xung đột tới bình thường hóa và việc nâng cấp mối quan hệ đó lên tầm cao mới sẽ là một động lực cho thịnh vượng và an ninh tại một trong những khu vực quan trọng nhất trên thế giới”.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ: “Quan hệ đối tác đó tiếp tục dựa trên cơ sở tôn trọng đầy đủ những nguyên tắc cơ bản định hướng cho quan hệ hai nước trong thời gian qua, trong đó có tôn trọng Hiến chương Liên hợp quốc, luật pháp quốc tế và thể chế chính trị, độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của nhau. Chúng tôi cũng đã nhấn mạnh rằng, sự hiểu biết lẫn nhau, hoàn cảnh của nhau, tôn trọng các lợi ích chính đáng của nhau và không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau luôn có ý nghĩa quan trọng. Việt Nam đánh giá cao và coi trọng khẳng định của Hoa Kỳ ủng hộ một nước Việt Nam “mạnh, độc lập, tự cường và thịnh vượng””.

Thiệu Hóa phát huy vai trò đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên

Thời gian qua, huyện Thiệu Hóa đã quan tâm xây dựng, phát triển đội ngũ báo cáo viên (BCV), tuyên truyền viên (TTV) đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Họ là những hạt nhân trong việc “nói cho dân hiểu” các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương; đồng thời là “cầu nối” giữa cấp ủy đảng, chính quyền với Nhân dân.

Báo cáo viên xã Thiệu Phú trực tiếp truyền đạt các nội dung tiếp thu được đến cán bộ, đảng viên tại hội nghị Đảng ủy xã mở rộng.

Bám sát Chỉ thị số 17-CT/TW, ngày 15-10-2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về “Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới”, Đảng ủy xã Thiệu Phú luôn chú trọng nâng cao vai trò, trách nhiệm, nhận thức của các cấp ủy, MTTQ và đoàn thể chính trị, cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác tuyên truyền miệng. Cùng với đó, tập trung củng cố, nâng cao chất lượng đội ngũ BCV, TTV, gắn với đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động, nội dung của công tác tuyên truyền miệng. Từ ngày 28 đến 30 hằng tháng, đảng ủy xã tổ chức hội nghị mở rộng để BCV chuyển tải thông tin tiếp thu được tại hội nghị BCV toàn huyện đến cán bộ, đảng viên và đội ngũ TTV cơ sở. Với vai trò là những người nói cho dân nghe, đội ngũ BCV, TTV tiếp tục truyền đạt các nội dung tiếp thu được tại hội nghị đảng ủy xã mở rộng đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Trong đó, trọng tâm tuyên truyền là các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thông tin tình hình kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh, công tác đối ngoại của Trung ương, của tỉnh, huyện và địa phương. Để làm phong phú thêm nội dung tuyên truyền, đưa các chỉ thị, nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, đội ngũ BCV, TTV còn lồng ghép những nội dung trọng tâm mà đảng ủy, chính quyền xã đang tập trung triển khai thực hiện, như: chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, mùa vụ; đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng để tuyên truyền đến Nhân dân. Qua đó, góp phần duy trì ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; động viên cán bộ, đảng viên, Nhân dân thi đua lao động, sản xuất, hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Hiện nay, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 58,62 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,47%.

Đồng chí Nguyễn Duy Thứ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Thiệu Hóa, cho biết: Nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của công tác tuyên truyền là “đi trước mở đường”, những năm qua, huyện Thiệu Hóa luôn chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ BCV, TTV. Trọng tâm là củng cố, xây dựng đội ngũ BCV, TTV ở các cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị, tổ chức đoàn thể chính trị từ huyện đến thôn, khu phố có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thực tiễn, gần gũi với Nhân dân, đáp ứng được yêu cầu của nhiệm vụ. Toàn huyện hiện có 1 BCV cấp tỉnh, 30 BCV cấp huyện, 17 cộng tác viên dư luận xã hội cấp huyện… Nhờ vậy, hoạt động tuyên truyền miệng của huyện Thiệu Hóa đã có nhiều đổi mới và đi vào nền nếp. Cùng với tập trung cung cấp, thông tin những vấn đề mang tính thời sự được dư luận quan tâm, đội ngũ BCV, TTV trong huyện còn chú trọng tuyên truyền việc triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, gắn với các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện, cũng như những giá trị nhân văn tốt đẹp, gương “người tốt, việc tốt” trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua đó, cổ vũ, động viên, khơi dậy lòng tự hào, ý chí tự lực, tự cường của cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc trong huyện trong phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh. Đi đôi với nhiệm vụ tuyên truyền, đội ngũ BCV, TTV trong huyện thường xuyên bám cơ sở, nắm bắt tình hình tư tưởng và dư luận xã hội, báo cáo kịp thời với các cấp ủy đảng giúp cho công tác lãnh đạo kịp thời giải quyết tình hình, định hướng dư luận xã hội, góp phần đảm bảo an ninh chính trị ở cơ sở, đấu tranh phê phán những biểu hiện lệch lạc trong tư tưởng, đạo đức, lối sống, chống các quan điểm sai trái, âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.

Phát huy kết quả đã đạt được, huyện Thiệu Hóa tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai các giải pháp nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy các cấp về vai trò, vị trí, chức năng của hoạt động BCV, TTV. Đồng thời, tăng cường bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, cung cấp thông tin, tài liệu cho đội ngũ BCV, TTV để đội ngũ này phát huy vai trò, thật sự là cầu nối giữa Đảng với Nhân dân, góp phần tạo sự thống nhất cao trong Đảng, sự đồng thuận trong Nhân dân.

Ngày Tôn vinh tiếng Việt: Sự “bén rễ, đâm chồi” của tiếng Việt ở Italy

Đại sứ Việt Nam tại Italy nhấn mạnh rằng tiếng Việt là tài sản quý báu của dân tộc Việt Nam, là phương tiện lưu giữ, trao truyền văn hóa, giúp đồng bào ta ở nước ngoài bảo tồn bản sắc văn hóa riêng.

Đại sứ Dương Hải Hưng

Tối 8/9, Đại sứ quán Việt Nam tại Italy đã tổ chức Ngày Tôn vinh tiếng Việt tại Italy nhằm tôn vinh vẻ đẹp, giá trị của tiếng Việt trong cộng đồng và bạn bè quốc tế, cũng như quảng bá các giá trị, ý nghĩa văn hóa của tiếng Việt ở nước ngoài. Sự kiện diễn ra tại trụ sở Đại sứ quán ở thủ đô Rome, với hình thức cả trực tiếp và trực tuyến.

Theo phóng viên TTXVN tại Rome, phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Việt Nam tại Italy Dương Hải Hưng nhấn mạnh rằng tiếng Việt là tài sản quý báu của dân tộc Việt Nam, là phương tiện lưu giữ, trao truyền văn hóa, giúp đồng bào ta ở nước ngoài bảo tồn bản sắc văn hóa riêng, tự tin phát triển và hội nhập với thế giới.

Tiếng Việt cũng là nhịp cầu thân thương nối Việt Nam với các nước bạn bè trên thế giới. Tại Italy, bộ môn tiếng Việt tại trường Đại học Ca’Foscari, thành phố Venice, đã ra đời được 4 năm. Sắp tới Đại học Đông Phương Naples cũng dự kiến mở Khoa tiếng Việt, cho thấy sự quan tâm của lớp trẻ Italy đối với Việt Nam và tiếng Việt.

Tiếng Việt đã “bén rễ” tại Italy từ rất sớm. Phát biểu trực tuyến, Lãnh sự danh dự Việt Nam tại thành phố Turin, bà Sandra Scagliotti, một học giả chuyên nghiên cứu Việt Nam, cho biết Việt Nam là quốc gia đầu tiên thuộc vùng Viễn Đông châu Á sử dụng chữ Latinh. Tiếng Việt (chữ quốc ngữ) là thành quả của sự cộng tác giữa văn hóa Latinh và văn hóa Việt Nam.

Nếu linh mục người Bồ Đào Nha Francisco de Pina (1585-1625) là người châu Âu đầu tiên nói tiếng Việt chuẩn xác, thì người châu Âu thứ hai là người Italy, Cristoforo Borri, quê ở thành phố Milan (1583-1632). Người châu Âu và người Việt Nam là những đối tác đã phát minh ra chữ quốc ngữ, cùng với danh nhân Alexandre de Rhodes, người đã xuất bản hai tập Dictionnarium annamiticum, lusitanum et latinum vào năm 1651.

Khóa học “Ngôn ngữ và văn học Việt Nam” đầu tiên tại Italy được khai giảng vào niên học 1999-2000 và kéo dài nhiều năm tại phân khoa Ngoại ngữ và Văn học, Đại học Turin. Theo bà Scagliotti, tính trường tồn của tiếng Việt là một trong những yếu tố quan trọng góp phần bảo tồn nét đặc trưng của văn hóa Việt Nam.

Gần đây hơn, tiếng Việt đã “đâm chồi, nảy lộc” tại Italy. Có 2 lứa cử nhân tiếng Việt đã tốt nghiệp tại Đại học Ca’Foscari, đánh dấu một mốc quan trọng trong việc giảng dạy và học tập tiếng Việt tại Italy. Bộ môn tiếng Việt, thuộc Khoa châu Á và Bắc Phi học của trường Ca’ Foscari, được thành lập năm 2019, có chương trình học tiếng Việt hoàn thiện nhất tại Italy, nơi duy nhất cung cấp cho các em sinh viên những kiến thức cả về lịch sử, văn học, kinh tế, địa chính trị, nghệ thuật và mọi khía cạnh của văn hóa Việt Nam.

Theo cô Lê Thị Bích Hường, giảng viên môn Thực hành tiếng Việt của trường ĐH Ca’Foscari, việc học tiếng Việt có thể giúp các em sinh viên Italy hiểu biết hơn về Việt Nam. Các em sinh viên Italy rất ham học tập và nghiên cứu, đọc rất nhiều sách. 

Trao đổi với phóng viên TTXVN, cô Lê Thị Bích Hường nói: “Trong suốt 4 năm vừa qua, tôi luôn luôn cố gắng tạo điều kiện cho các em học tiếng Việt trong những bối cảnh văn hóa Việt Nam. Tiếng Việt và văn hóa là hai yếu tố không thể tách rời nhau được.

Vì thế, các em học tiếng Việt nhưng các em còn biết các làn điệu dân ca miền Bắc, miền Nam, miền Trung. Rồi các em học tiếng Việt qua văn học Việt Nam, qua những bài thơ của Nguyễn Bính, của Hồ Xuân Hương, học các làn điệu dân ca như Quan họ.

Các em học tiếng Việt qua ẩm thực Việt Nam, học tiếng Việt qua những tác phẩm nghệ thuật có giá trị rất lớn như Truyện Kiều của Nguyễn Du. Các em đã có thể dựng những vở kịch nhỏ hay đóng Truyện Kiều, dịch những bài thơ của Nguyễn Bính, của Hồ Xuân Hương sang tiếng Italy, chuyển tải những bài hát của Quan họ lên Youtube để có thể giới thiệu những nét hay, nét đẹp của dân ca Việt Nam.

Qua những việc làm như vậy, mặc dù vẫn đang ở trong nhà trường, các em cũng đã trở thành những sứ giả truyền bá những gì học được, cảm thụ được trong thời gian các em học được, cả trong giờ chính khóa và ngoại khóa, để cho các bạn sinh viên các khoa khác biết đến tiếng Việt, Bộ môn Tiếng Việt ở trường Đại học Cà Foscari, biết được những vẻ đẹp, nét tinh tế của người Việt Nam.”

Trong chương trình học, các em sinh viên được sang Việt Nam học tập để cải thiện kỹ năng nói tiếng Việt. Những sinh viên khóa đầu sang Việt Nam đều đánh giá cao trải nghiệm này. Một số thậm chí còn bắt đầu làm việc tại Việt Nam. Tâm sự với phóng viên TTXVN, em Tommaso Becchi nói: “Em học tiếng Việt vì em thích lịch sử Việt Nam. Em hy vọng trong những năm tới được tiếp tục học tập ngôn ngữ này và đi thăm đất nước Việt Nam để nâng cao khả năng ngôn ngữ của bản thân và hiểu biết rõ hơn về văn hóa, lịch sử của Việt Nam.”

Còn em Alessia Carlassara nói: “Em học tiếng Việt vì đó là một ngôn ngữ và văn hóa chưa được biết đến nhiều ở Italy và em rất yêu thích. Năm học đầu tiên đã trải qua rất thú vị và chúng em đã được biết rất nhiều trải nghiệm như trong sự kiện ngày hôm nay. Em hy vọng sẽ tiếp tục được trải nghiệm nhiều hơn nữa và được đến Việt Nam để nâng cao kỹ năng ngôn ngữ và nghiên cứu sâu sắc hơn nữa nền văn hóa tuyệt vời của Việt Nam.”

Tham gia sự kiện, cô Lê Thị Bích Hường và các em sinh viên Italy đã mang đến một tiết mục quan họ, với áo tứ thân, nón quai thao, tiếng hát và những động tác biểu diễn thuần thục, cho thấy niềm đam mê đối với văn hóa và ngôn ngữ Việt Nam của các em.

Nhân dịp này cô Hường cũng đã hướng dẫn các em sinh viên làm món nem truyền thống của Việt Nam. Các em sinh viên Italy đã rất hứng thú khi học nói tên các thành phần của món nem, được tự tay trộn nhân, gói nem, rán nem và sau đó thưởng thức chính thành quả lao động của mình.

Trong khi đó, trường Đại học Đông Phương Naples, đã tổ chức lớp học văn hóa và tiếng Việt cho sinh viên từ hơn 10 năm nay, cũng dự kiến sớm mở Khoa tiếng Việt trong khuôn khổ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Italy – Việt Nam.

Trao đổi với phóng viên TTXVN, Giáo sư Pietro Paolo Masina nói: “Trường Đại học Đông phương Naples sẽ bắt đầu triển khai chương trình dạy tiếng Việt, liên quan đến hai khóa học. Khóa thứ nhất về lĩnh vực nhân văn, văn hóa, ngôn ngữ, văn học và khóa còn lại sẽ chuyên về lĩnh vực khoa học chính trị và quan hệ quốc tế. Các sinh viên của chúng tôi có thể học tiếng Việt trong suốt 5 năm và sau đó tiếp tục quá trình đào tạo này trong chuyên ngành khoa học chính trị và quan hệ quốc tế. Chúng tôi đang xúc tiến ký kết một thỏa thuận với Đại học Quốc gia Hà Nội để hai bên phối hợp cấp bằng cử nhân kép về quan hệ quốc tế. Chúng tôi hy vọng có thể sớm hoàn thành ý tưởng này trong năm 2023 để tạo điều kiện cho các sinh viên Italy đến học tập và nghiên cứu tại Hà Nội, cũng như sinh viên Việt Nam có thể trải nghiệm học tập ở Italy trong khoảng một năm và sau đó được nhận bằng do phía Italy cấp.”

Minh chứng rõ nét cho sự “bén rễ, đâm chồi” tiếng Việt tại Italy là tại lễ kỷ niệm lần thứ 78 Quốc khánh Việt Nam tại Italy, những người tham dự đã rất ấn tượng và xúc động khi được nghe ca sỹ opera giọng nữ cao Maria Ielli hát quốc ca Việt Nam trên nền nhạc đệm piano của nghệ sĩ Maria Giulia Burini. 

Chia sẻ với phóng viên TTXVN, ca sỹ Maria Ielli nói: “Đối với tôi, thực sự rất xúc động khi được thử sức với tiếng Việt, một ngôn ngữ mới mẻ nhưng cũng gần gũi với nhạc kịch trữ tình Italy. Chúng tôi cùng với phiên dịch viên người Việt đã làm việc rất tích cực để luyện được cách phát âm từng lời hát trong bản Quốc ca của Việt Nam. Tiếng Việt rất đặc biệt và khác lạ so với ngôn ngữ của chúng tôi và đối với tôi, đây thực sự là một niềm tự hào, niềm cảm xúc lớn khi được tham gia biểu diễn tại buổi lễ kỷ niệm Quốc khánh của Việt Nam. Tôi muốn cảm ơn Quỹ Italy-Việt Nam đã hỗ trợ thực hiện ý tưởng trao đổi văn hóa này, đưa nhạc kịch Italy được hóa thân trong một ngôn ngữ mới mẻ như tiếng Việt.”

Còn nghệ sỹ dương cầm Maria Giulia Burini đánh giá: “Rất tuyệt vời khi có thể đưa vào nhạc kịch Italy một hơi thở và sắc thái mới thông qua tiếng Việt. Quá trình tìm kiếm những âm sắc mới để có thể tạo nên sự cộng hưởng giai điệu giữa tiếng dương cầm và giọng ca là một công việc rất thú vị bởi xét về mặt ngữ âm, tốc độ phát âm thì hai yếu tố này đôi khi không song trùng với nhau. Do đó, đối với chúng tôi, việc có thể phối hợp nhịp nhàng giữa tiếng đàn và giọng ca là một trải nghiệm rất quan trọng và ý nghĩa.”

Tiếng Việt thực sự đang giúp các em sinh viên và những người bạn yêu quý Việt Nam trở thành cầu nối đưa Việt Nam và Italy xích lại gần nhau và làm cho mối quan hệ giữa hai nước ngày càng phát triển./.