Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký ban hành Nghị định 13/2019/NĐ-CP về doanh nghiệp khoa học và công nghệ. Đối tượng áp dụng bao gồm các doanh nghiệp được thành lập, hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam và thực hiện sản xuất, kinh doanh, dịch vụ từ kết quả khoa học & công nghệ. 

      Trong đó, có nhiều chính sách ưu đãi, hỗ trợ cho các doanh nghiệp như: Miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp; Miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước; Ưu đãi tín dụng cho doanh nghiệp khoa học và công nghệ thực hiện hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và sản xuất kinh doanh; Hỗ trợ hoạt động nghiên cứu, thương mại hóa kết quả khoa học và công nghệ; Hỗ trợ, khuyến khích ứng dụng, đổi mới công nghệ.

     Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 20/3/2019.

 

 

 

 

 

 

BÌNH LUẬN

Nhập bình luận, phản hồi của bạn!
Hãy nhập tên của bạn tại đây!