GIÁ TRỊ KHÔNG THỂ PHỦ NHẬN CỦA CHIẾN THẮNG 30/4/1975
—————–
Tâm Ngôn

Năm tháng qua đi nhưng chiến thắng lịch sử 30/4/1975 vẫn luôn giữ nguyên giá trị đối với mỗi người dân Việt Nam. Nói về chiến thắng đó không phải là khơi gợi về vết thương, nỗi đau do cuộc chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ gây ra mà để hun đúc thêm lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc trong các thế hệ người Việt Nam. Đó cũng là sự tiếp lửa cho công cuộc xây dựng, phát triển của đất nước trong thời đại ngày nay.

Dân tộc Việt Nam đã phải chịu đựng nhiều cuộc chiến tranh xâm lược trong hơn 4000 năm lịch sử, do đó, người Việt Nam hiểu rõ giá trị của hòa bình, độc lập dân tộc. Trong suốt chiều dài lịch sử đó, dù phải trải qua nhiều gian khổ, thử thách vô cùng cam go và rất nhiều hy sinh xương máu nhưng người Việt Nam chưa bao giờ khuất phục trước bất kỳ thế lực nào đe dọa đến chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Cho nên, chiến thắng 30/4/1975 để giải phóng miền Nam – phần máu thịt không thể tách rời của Việt Nam chính là kết quả của sứ mệnh thiêng liêng trong bảo vệ chủ quyền toàn vẹn, thống nhất của đất nước.

Chiến tranh đã lùi xa, người dân Việt Nam nói về chiến thắng 30/4/1975 để khẳng định thêm giá trị thiêng liêng của hòa bình, độc lập, thống nhất và lòng yêu nước trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước. Thế nhưng, đâu đó, vẫn còn những cái nhìn lệch lạc, phủ nhận giá trị của chiến thắng 30/4/1975, rằng đó là ngày quốc hận, miền Bắc xâm lược miền Nam. Sự thật không bao giờ thay đổi, miền Nam là một bộ phận không thể tách rời của Việt Nam và trong câu chuyện này, chỉ có người Việt Nam đứng lên chống xâm lược của đế quốc chứ hoàn toàn không có miền Bắc xâm lược Việt Nam. Lịch sử đã khẳng định, chế độ Việt Nam cộng hòa chỉ là chế độ bù nhìn do Mỹ dựng lên để chia cắt Việt Nam lâu dài. Tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc đối với việc bảo vệ chủ quyền thống nhất càng thôi thúc ý chí quật cường, bất khuất của mỗi người dân Việt Nam.

Khép lại quá khứ nhưng không được lãng quên lịch sử và để trân trọng hơn giá trị của lịch sử. Vậy nên, càng không

 

 

BÌNH LUẬN

Nhập bình luận, phản hồi của bạn!
Hãy nhập tên của bạn tại đây!