Cái hay của VTV là cố tình không nói rõ tên, không cho nhìn rõ mặt đối với nhân vật Lê Mã Lương trong bản tin tối qua, ngày 20.10.2019.

Đó vừa là phương án an toàn, tránh phức tạp khi chưa cần thiết, nhưng cũng lại quá hay để kích thích thiên hạ tìm hiểu, và chính người dân chứ không phải ai khác, sẽ đồng loạt nhắc tên Lê Mã Lương.

Nhưng cái dở của VTV, là phản ánh ông Lê Mã Lương, nhưng lại đặt trong câu chuyện về “bệnh công thần”. Đặt như thế, không khác gì đang nâng Lương lên một đẳng cấp rất cao quý – là Công thần.

Không phải ai cũng dễ dãi được đánh giá là công thần. Công thần là khái niệm dùng để chỉ những người có công lao đặc biệt trong quá trình đấu tranh, dựng và giữ nước. Người ta dùng khái niệm khai quốc công thần là vậy, đã công thần, lại còn công thần thuở khai quốc, rất hiếm và rất quý, một quốc gia có không nhiều những bậc “khai quốc công thần” như vậy.

Và khi những vị công thần này mà trở cờ, thì hậu quả rất khôn lường.

Tướng LÊ MÃ LƯƠNG có xứng đáng được coi là CÔNG THẦN hay chưa?

Với lịch sử bản thân của mình, dù là anh hùng lực lượng vũ trang, dù là cấp tướng, thì ông Lê Mã Lương cũng vĩnh viễn không thể được khoác lên người hai chữ Công thần. Những phát ngôn mang giọng điệu xách mé bịa đặt của ông, suy cho cùng chỉ nằm ở đẳng cấp gây cười và bực dọc khó chịu, chứ chưa đủ độ để có thể nói về những nguy hại to tát.

Ông Lê Mã Lương phải được định vị rõ là một quân nhân có xu hướng trở cờ, có xu hướng phản động, một người lớn thiếu nghiêm túc, một con người lươn lẹo, vậy thôi.

Chứ Lương không phải là công thần, nên bệnh của Lương không phải là bệnh công thần, nó phải rõ ra như thế.

Bệnh công thần cao quý lắm.

Thời nào, chế độ nào, quốc gia nào, thì rồi cũng sẽ có những kẻ bất mãn và thậm chí phản bội, điều này là điều rất bình thường. Đặc biệt, càng là tướng lĩnh về hưu, thì xu hướng bất mãn trở cờ lại càng phổ biến.

Vì thế xã hội mới sinh ra câu chuyện tư tưởng, cuộc đời mới đẻ ra khái niệm bản lĩnh, chính trị mới gắn liền với yếu tố kiên định.

Lê Mã Lương và nhúm bạn bè của ông ấy, có thể ví như mấy mụ nạ dòng đang đến hồi tiền mãn kinh, vùng vẫy tìm lại chính mình, vùng vẫy tự viết lại cuộc đời vốn dĩ thất bát của mình. Ba hoa bốc phét chích chòe, tao ngày xưa như thế này, tao ngày xưa như thế kia, tao ngày xưa được anh DG 21.5cm cong diệu vợi tán tỉnh cưa cẩm các thứ.

Nhưng vì lập trường cách mạng nên tao không thèm, đây nời xem nời bướm tao vẫn mạng nhện đầy ra đây nời.

Thế là cả đám vịt giời ấy tự ôm lấy nhau, phong nhau làm thánh.

Lương là công-ten-nơ, là thần nổ chứ công thần đâu tới lượt Lương.

Ta nói, nó vui á.

Mai Duong

 

 

 

 

 

 

BÌNH LUẬN

Nhập bình luận, phản hồi của bạn!
Hãy nhập tên của bạn tại đây!