Ban Chấp hành Trung ương Đảng vừa ghi phiếu giới thiệu nhân sự Bộ trưởng Bộ Khoa học và công nghệ, Bộ trưởng Bộ Y tế.

Trong ngày làm việc hôm nay (8/10), Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp về việc giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII, nhân sự Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XIII và Bộ trưởng.

Dưới dự điều hành của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Ban Chấp hành Trung ương nghe Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính thay mặt Bộ Chính trị đọc Tờ trình của Bộ Chính trị về việc lấy ý kiến giới thiệu nhân sự Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ trưởng Bộ Y tế; về công tác giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII; về việc giới thiệu nhân sự Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XIII.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng sau đó đã ghi phiếu giới thiệu nhân sự Bộ trưởng Bộ Khoa học và công nghệ, Bộ trưởng Bộ Y tế; ghi phiếu biểu quyết giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII và Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XIII.

Sau khi Bộ trưởng Bộ Khoa học và công nghệ Chu Ngọc Anh được Bộ Chính trị điều động tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ, giữ chức Phó bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2015 – 2020, được HĐND TP Hà Nội bầu làm Chủ tịch UBND TP Hà Nội, đến nay Bộ Khoa học và công nghệ chưa có Bộ trưởng.

Tương tự, vị trí Bộ trưởng Bộ Y tế từ tháng 11/2019 đến nay cũng đang trống sau khi bà Nguyễn Thị Kim Tiến được Bộ Chính trị bổ nhiệm làm Trưởng ban Bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương.

Sau thời gian Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam được Bộ Chính trị phân công phụ trách Bí thư Ban cán sự Đảng bộ Bộ Y tế và phân công phụ trách toàn diện Bộ Y tế, ngày 7/7/2020, tại Quyết định số 977/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ đã giao Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế đối với ông Nguyễn Thanh Long, nguyên Thứ trưởng Bộ này.

Trước khi được giao Quyền Bộ trưởng, từ năm 1995 đến năm 2003, ông Nguyễn Thanh Long là chuyên viên Vụ Y tế dự phòng, Bộ Y tế. Từ tháng 12/2003 đến tháng 5/2005, ông làm Trưởng phòng Kiểm soát và phòng chống HIV/AIDS, Cục Y tế dự phòng và phòng chống HIV/AIDS, Bộ Y tế.

Từ tháng 6/2005 đến tháng 3/2008, ông Long là Phó Cục trưởng Cục phòng chống HIV/AIDS, Bộ Y tế; từ tháng 3/2008 đến tháng 11/2011 là Cục trưởng Cục phòng chống HIV/AIDS.

Từ tháng 12/2011 đến tháng 10/2018, ông Nguyễn Thanh Long là ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Y tế. Tháng 10/2018, ông Nguyễn Thanh Long giữ cương vị Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Ngày 31/1/2020, ông Nguyễn Thanh Long được Thủ tướng điều động về lại Bộ Y tế và giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Y tế.

BÌNH LUẬN

Nhập bình luận, phản hồi của bạn!
Hãy nhập tên của bạn tại đây!