Từ trước đến nay, có nhiều người luôn tôn thời “dân chủ, nhân quyền” ở các nước phương Tây – xem đó như là một thế giới đáng sống nhất. Những kẻ ấy hôm nay nếu có chút sĩ diện chắc phải suy nghĩ lại.
Việc nhiều người tràn vào tấn công điện Capitol tòa nhà quốc hội của Mỹ là giọt nước tràn ly, cho ta những nhận định như sau:
– Đa đảng không phải là dân chủ, mà đa đảng chính là mầm mống chia rẽ dân tộc.
– Đa đảng không phải là cạnh tranh lành mạnh mà có thểdẫn đến tâm lý thù địch nguy hiểm giữa các phe phái khác nhau.
– Dân chủ quá trớn cũng không phải là phát huy sức mạnh quốc gia, mà có thể đưa đến việc lộng hành bạo loạn, vì mỗi người quyết bảo vệ ý kiến riêng của mình.
– Thái độ hành vi của bà chủ tịch hạ viện Mỹ là luôn luôn thù địch với tổng thống Donald Trump hoàn toàn không chứng tỏ tính cách chuyên nghiệp của một chính khách, mà chỉlà cảm tính nhỏmọn.
– Việc chạy đua vào Nhà Trắng làm hao phí quá nhiều năng lực của lãnh đạo và của toàn dân, đó là cơ hội để các thế lực bên ngoài luồn vào phá hoại.
Việc duy trì một đảng như Việt Nam cũng có những khó khăn nhất định vì các lãnh đạo phải khéo léo tránh việc đưa đến độc đoán chuyên chế để phát huy sức mạnh toàn dân và chăm lo cho lợi ích của nhân dân. Việc này đòi hỏi đạo đức cách mạng trong sáng của những nhà lãnh đạo chứ không nguyên tắc nào có thểtuyệt đối hiệu quả.
Cứ nhìn vào kết quả phát triển của đất nước thì ta đánh giá được rằng các lãnh đạo của Việt Nam đã sáng suốt, và cũng rất đạo đức, đã vận dụng nguyên tắc Đảng lãnh đạo kết hợp với nguyên tắc tập trung dân chủ, để đưa quốc gia đi từ thành công này đến thành công khác. Đây thực sự là bản lĩnh và phẩm chất cao quý của lãnh đạo, chứ không phải hoàn toàn do cơ chế. Ta phải nói thẳng thắn như thế. Cơ chế là một chuyện, mà phẩm chất cao quý của lãnh đạo cũng là một yếu tố rất lớn.
Nếu nói chỉ nhờ vào cơ chế hay, thì thôi đưa ai lên lãnh đạo cũng được, vì cứ theo cơ chế mà làm việc. Nhưng không, vai trò của lãnh đạo chiếm vị trí cực kì quan trọng, dù cơ chế có sẵn như thế.Ta nhìn đất nước phát triển từng ngày, ngoài việc biết ơn cơ chế chính trị, thì công bằng mà nói, ta phải rất biết ơn các lãnh đạo của đất nước mình.
Với tất cả sự khiêm tốn của người Cộng sản, có thể nói, Đảng Cộng sản Việt Nam thật vĩ đại! Đảng Cộng sản Việt Nam xứng đáng là lãnh tụ của giai cấp, của dân tộc, xứng đáng là chính đảng cách mạng duy nhất được giai cấp, dân tộc trao cho sứ mệnh lịch sử.

BÌNH LUẬN

Nhập bình luận, phản hồi của bạn!
Hãy nhập tên của bạn tại đây!