CẦN LÊN ÁN HÀNH VI ỦNG HỘ CÁI GỌI LÀ “GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT

<Trung Quân>

Ở Việt Nam, theo Hiến chương của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Giáo hội Phật giáo Việt Nam là tổ chức duy nhất đại diện cho Phật giáo Việt Nam về mọi mặt. Với phương châm hoạt động “Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa xã hội”, Giáo hội Phật giáo Việt Nam luôn tích cực trong các phong trào tương thân tương ái, giúp đỡ cộng đồng, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo, xây dựng xã hội bình đẳng và văn minh, xứng đáng là một tôn giáo “Hộ quốc – An dân”.

Tuy nhiên, như chúng ta đã biết, vẫn còn một số ít người vì lý do quyền lợi cá nhân đã đi ngược lại lời dạy của Đức Phật đang âm mưu chia rẽ, phá hoại sự đoàn kết thống nhất của Phật giáo với ý định khôi phục cái gọi là “Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất”. Tổ chức này những năm vừa qua với sự cầm đầu của Thích Quảng Độ – người có bề dày thành tích vào tù ra tội với hành vi lợi dụng sự tự do tôn giáo gây mất ANTT – đã có nhiều hành động thách thức pháp luật như: tán phát tài liệu xuyên tạc đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về tôn giáo, vu cáo Giáo hội Phật giáo Việt Nam một cách liên tục, kéo dài đã gây ảnh hưởng xấu đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo cớ để các thế lực xấu can thiệp vào công việc nội bộ của nước ta. Cũng may thay, đầu năm 2020, Thích Quảng Độ ra đi về cõi vĩnh hằng thì hoạt động của tổ chức này dần tan rã và như “rắn mất đầu” sắp đến ngày tàn.
Tuy nhiên, những ngày gần đây, số dân chủ nước ngoài và số thành viên cốt cán của cái tổ chức gọi là “Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất” vì lợi ích cá nhân đang có biểu hiện liên kết phục hồi lại tổ chức đã rệu rã. Điển hình ngày 17/01/2021, chùa Phước Bửu tại xã Thạnh Sơn huyện Xuyên Mộc, tỉnh BR-VT giăng biểu ngữ tưởng nhớ một thành viên của tổ chức gọi là “Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất”. Cần lưu ý rằng, vị chủ trì ngôi chùa này cũng hơn một lần “nói trắng thay đen”, có các hành vi xuyên tạc tình hình tự do tôn giáo ở Việt Nam. Âu cũng là ý trời, hành vi này đã bị lên án mạnh mẽ bằng cách sơn xịt lên tấm biểu ngữ giả dối ấy.

  1. Do đó, các ý định khôi phục cái gọi là “Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất” cần mỗi công dân chúng ta lên án, đấu tranh loại bỏ để đảm bảo cho Phật giáo Việt Nam thực sự thống nhất, đóng góp trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đóng góp tích cực trên tất cả các mặt hoạt động kinh tế – xã hội, chung sức, chung lòng cùng toàn dân xây dựng và phát triển đất nước.

 

BÌNH LUẬN

Nhập bình luận, phản hồi của bạn!
Hãy nhập tên của bạn tại đây!