Một đất nước muốn phát triển bền vững bao giờ cũng cần sự thật và luôn bảo vệ sự thật. Tôi ủng hộ bài viết trên và yêu cầu chủ trang Giải độc chính trị cần rút kinh nghiệm nghiêm túc, bởi vì mọi sự xuyên tạc lịch sử, bóp méo sự thật dù nhỏ hay lớn đều là nã đạn vào quá khứ, là xét lại lịch sử sử một cách nguy hiểm.

Đáng tiếc ngày nay đã và đang hình thành trào lưu này mà đau lòng nhất lại chính những nhà mang danh là sử gia, sử học. Họ xét lại có chủ đích, đi từng bước, với nhiều thủ đoạn tinh vi thâm độc, họ làm chúng ta mất cảnh giác và khi phát hiện ra thì hậu quả thật tai hại, khó lường …

Không biết từ bao giờ Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước lại trở thành Cuộc chiến tranh VN , chế độ ngụy họ biến thành chính danh chế độ VNCH, Mỹ xâm lược VN thành kẻ đi giúp đỡ và miền Bắc thành kẽ đi xâm lược miền Nam, và gần đây Dương Trung Quốc còn dám cả gan nói Pháp không xâm lược VN. Thật đáng hổ thẹn cho những người như vậy họ đổi trắng thay đen đảo lộn phải trái , xoá nhoà lịch sử …

Một hành động đã đến lúc cần báo động đỏ và hễ ai là người VN yêu nước cần phải có trách nhiệm vạch trần, lên án và kiên quyết không để cho CN xét lại tồn tại. Bài học ở Liên Xô không thể để xảy ra ở VN, chúng ta không cho phép phủ nhận thành quả cách mạng mà biết bao con người đã hy sinh mới giành được.

Nguồn: http://googletienlang2014.blogspot.com/

 

 

 

 

 

 

 

BÌNH LUẬN

Nhập bình luận, phản hồi của bạn!
Hãy nhập tên của bạn tại đây!