<Bá Kiến>
Trên trang mạng xã hội vừa qua Phạm Trần có giật tít “Thù địch đã đến chân?”. Bài viết đã cố tình phủ nhận những thành tựu mà Đảng và Nhân dân ta đã giành được sau hơn 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới; kích động chia rẽ mối quan hệ giữa Đảng với Nhân dân, cổ súy cho tư tưởng đòi đa nguyên, đa đảng ở nước ta, hòng gây hoang mang, dao động, mất lòng tin trong cán bộ, đảng viên, nhân dân ta vào sự lãnh đạo của Đảng nhất là trước thềm Đại hội XIII của Đảng.

Phạm Trần cố tình phủ nhận những thành tựu trong công cuộc đổi mới đất nước khi cho rằng: dưới sự lãnh đạo của Đảng, từ thời Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh cho đến hiện nay khiến “đất nước và nhân dân đã nghèo và chậm tiến hơn bao giờ hết”

Đây là một nhận định hết sức vô lý, cố tình phủ nhận những thành tựu mà Đảng và nhân dân ta đã đạt được sau 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới. Từ một nước nghèo nàn, lạc hậu lại chịu hậu quả nặng nề của chiến tranh, đứng trước nguy cơ khủng hoảng kinh tế xã hội, Đảng đã kịp thời khởi xướng và lãnh đạo nhân dân tiến hành công cuộc đổi mới đất nước. Đến nay, sau 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, đất nước đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Từ một nước nghèo nàn, lạc hậu, trình độ rất thấp, hầu như không có tên trên bản đồ thế giới, ngày nay Việt Nam đã vươn lên trở thành một nước có quy mô gần 100 triệu dân, đang phát triển, có thu nhập trung bình, có quan hệ với hầu hết các nước trên thế giới, tham gia hầu hết các tổ chức quốc tế và là thành viên tích cực, đối tác tin cậy và có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Đặc biệt, trong năm 2020, khi thế giới lâm vào suy thoái do đại dịch Covid -19 gây nên thì tại Việt Nam tình hình dịch Covid-19 được kiểm soát tốt, nền kinh tế vẫn đạt tốc độ tăng trưởng 2,4%, trở thành điểm sáng của khu vực và thế giới. Theo Báo cáo Triển vọng Kinh tế Thế giới, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) GDP Việt Nam năm 2020 ước đạt 340,6 tỷ USD, trở thành quốc gia có nền kinh tế lớn thứ 4 khu vực Đông Nam Á và trong top 16 nền kinh tế mới nổi thành công nhất thế giới. Bên cạnh đó Việt Nam được xếp vào nhóm “các quốc gia phát triển con người cao”, theo đó, chỉ số phát triển con người của Việt Nam năm 2019 là 0.704, tăng hơn 45% trong 30 năm qua (từ mức 0.483 vào năm 1990) và đây là mức tăng cao nhất thế giới.

Bất chấp thực tiễn, cố tình phủ nhận Điều 4 Hiến pháp năm 2013 của Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khi cho rằng đây chỉ là “bản sao” của Cương lĩnh Đảng.

Điều 4 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 đã hiến định: “Ðảng Cộng sản Việt Nam – Ðội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của cả dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy Chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Đảng Cộng sản Việt Nam gắn bó mật thiết với Nhân dân, phục vụ Nhân dân, chịu sự giám sát của Nhân dân, chịu trách nhiệm trước Nhân dân về những quyết định của mình. Các tổ chức của Ðảng và các đảng viên Ðảng Cộng sản Việt Nam hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật”.

Để được nhân dân thừa nhận là người lãnh đạo ghi trong Hiến định như trên, Đảng Cộng sản Việt Nam đã trải qua một quá trình đấu tranh lâu dài, gian khổ, đầy thử thách, biết bao thế hệ cán bộ, đảng viên, nhân dân ta đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì đất nước, vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân. Chính vì thế mà nhân dân ta, dân tộc ta thừa nhận Đảng Cộng sản Việt Nam là lãnh tụ chính trị của mình mà không lựa chọn các đảng phái chính trị khác. Dưới sự lãnh đạo của Đảng nhân dân Việt Nam vững bước vượt lên mọi khó khăn, thách thức để thực hiện thành công mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Những vấn đề mà Phạm Trần nêu ra trong bài viết của mình đã bộc lộ sự nhận thức phiến diện, thiếu khách quan, không có cơ sở thực tiễn, cố tình xuyên tạc tình hình và phủ nhận thành tựu của Đảng và Nhà nước, thể hiện rõ bộ mặt của kẻ phản động, chống phá cách mạng nước ta. Do vậy, chúng ta cần hết sức cảnh giác trước những luận điệu xuyên tạc phản động của Phạm Trần.

BÌNH LUẬN

Nhập bình luận, phản hồi của bạn!
Hãy nhập tên của bạn tại đây!