“Tôi ra khỏi hộ nghèo, nhưng mà các ông phải quét sạch những cái nghèo vớ vẩn ở địa phương đi.”

Nếu tất cả đều có ý chí như cụ. Có lẽ chế độ an sinh, xã hội của nước ta sẽ được nâng lên đáng kể.

 

 

 

 

 

 

 

 

BÌNH LUẬN

Nhập bình luận, phản hồi của bạn!
Hãy nhập tên của bạn tại đây!