Đây là một bản án được xét xử hoàn toàn công tâm và minh bạch, quyết định của VKSND và Tòa án NDTC là hoàn toàn hợp lý khi không vội vàng kết luận,quy chụp mà đã đánh giá tổng quan dựa trên quá trình hoạt động của những người dân tổ Đồng Thuận bị cha con nhà lão Kình lôi kéo lừa bịp cưỡng ép mà đã tham gia vào hoạt động chống chính quyền. Ta thấy được những con người đại diện cho pháp luật đã làm việc hết sức cẩn thận tỉ mỉ để tránh những án oan, sai; từ đó ngăn chặn những âm mưu “nhân quyền” của thế lực thù địch. Việc chuyển tội danh cho 19/29 bị cáo, chiếm đến hơn 65% số bị cáo phải đứng trước vành móng ngựa điều này chúng ta có thể thấy được một điều đó chính là tính khoan hồng của pháp luật, tạo điều kiện và cơ hội cho những kẻ lầm lỡ được làm lại cuộc đời. Nhìn xa hơn, sâu hơn ta thấy được yếu tố đức trị và cả pháp trị của Nhà nước ta được đan xen, hài hòa trong giải quyết những nhức nhối sâu thẳm của đời sống xã hội.

BÌNH LUẬN

Nhập bình luận, phản hồi của bạn!
Hãy nhập tên của bạn tại đây!