Đây là một bản án hoàn toàn hợp lý cho thấy tính nhân đạo và nghiêm minh của pháp luật Việt Nam. Đối với những đối tượng cầm đầu với những hành động mang tính chất bạo loạn, chống đối; trực tiếp chỉ đạo và gây nên cái chết thương tâm của 3 chiến sĩ CA bản án tử hình là điều không chối cãi. Còn những người bị ép buộc, lôi kéo hi vọng sau thời gian cải tạo sẽ nhận ra đâu là con đường đúng đắn, đóng góp, xây dựng cho xã hội ngày càng vững mạnh.

BÌNH LUẬN

Nhập bình luận, phản hồi của bạn!
Hãy nhập tên của bạn tại đây!