<Tâm Ngôn>
Ngày hội bầu cử toàn dân đã diễn ra thành công trong không khí hân hoan, phấn khởi của cử tri trên khắp mọi miền đất nước. Đâu đâu cũng có thể cảm nhận rõ rõ khí thế nô nức, hy vọng của cử tri cả nước về vị thế đất nước đang đi lên như Đại hội Đảng XIII đã nhận định: …. Dù đất nước đang phải đối phó với diễn biến phức tạp của đại dịch covid-19 nhưng cuộc bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp vẫn được tổ chức dân chủ, minh bạch, an toàn, đặc biệt là phát huy được truyền thống yêu nước, đoàn kết của người dân trên khắp mọi miền Tổ quốc.
Nhìn lại diễn biến và thành công của cuộc bầu cử ở Việt Nam với nhiều nước phương Tây có thể thấy rõ được sự khác biệt của nền dân chủ thực sự. Cách đây không lâu, khi cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ kết thúc, nước Mỹ bị chia rẽ sâu sắc bởi những cáo buộc về gian lận bầu cử, bạo động diễn ra ở nhiều nơi… Không chỉ ở Mỹ mà nhiều quốc gia phương Tây khác, bầu cử lại trở thành thời điểm các đảng phái tranh giành quyền lực, thậm chí không từ các “thủ đoạn” để bôi nhọ, triệt hạ lẫn nhau. Khi vào thời điểm tranh giành về lợi ích, các kỳ bầu cử của phương Tây lại bộc lộ rõ nét những mặt trái của một nền dân chủ cho thiểu số. Sau các cuộc bầu cử lại là sự phân chia xã hội sâu sắc, thậm chí là sự công kích, đấu tố lẫn nhau giữa các đảng phái.
Ở Việt Nam, quyền lực thuộc về nhân dân bởi Nhà nước là của dân, do dân và vì dân, không bị phân chia, tranh giành. Do đó, bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp luôn diễn ra trong không khí hân hoan, phấn khởi để nhân dân lựa chọn người đủ đức, đủ tài và uy tín để đại diện cho quyền lợi, ý chí và nguyện vọng của mình. Vậy nên, trái ngược với bầu cử ở phương Tây là thời điểm xã hội chia rẽ sâu sắc thì ở Việt Nam bầu cử trở thành ngày hội của non song, truyền thống yêu nước và đoàn kết của nhân dân lại càng được phát huy cao độ.
Dù các tổ chức chống phá Việt Nam vẫn tìm mọi cách để xuyên tạc cuộc bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhưng thực tế những gì diễn ra đã minh chứng cho sự ưu việt của nền dân chủ ở Việt Nam, đó là nền dân chủ của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Bầu cử ở Việt Nam là ngày hội của đoàn kết chứ không phải là sự tranh giành giữa các đảng phái, thậm chí là đấu tố, triệt hạ lẫn nhau bằng mọi thủ đoạn chính trị dẫn đến sự chia rẽ xã hội như ở một số quốc gia phương Tây.

BÌNH LUẬN

Nhập bình luận, phản hồi của bạn!
Hãy nhập tên của bạn tại đây!