—Việt Nam trong tim tôi–
 
     Trong những năm vừa qua, công cuộc đấu tranh chống tham nhũng được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề cao, triệt để đấu tranh, loại bỏ “những con sâu” trong nội bộ Đảng, đưa ra khỏi Đảng những người không xứng đáng để xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự là người lãnh đạo, người đầy tớ thật sự trung thành của nhân dân.
    Trong nhiệm kỳ qua, công tác đấu tranh chống tham nhũng được tiến hành triệt để, đồng bộ với tư tưởng chỉ đạo kiên quyết, không có vùng cấm, không có ngoại lệ đã từng bước góp phần đẩy lùi nguy cơ đang trực tiếp đe dọa tới sự phát triển của chế độ, làm cho người dân thêm tin tưởng đối với sự nghiệp đổi mới hiện nay. Đánh giá về nội dung hoạt động này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh: “Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí chuyển biến mạnh mẽ, được triển khai quyết liệt, bài bản, đi vào chiều sâu, có bước đột phá và đạt nhiều kết quả cụ thể, rõ rệt, tích cực”. Trong đó, “tình trạng tham nhũng, tiêu cực, suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong Đảng và hệ thống chính trị từng bước được kiềm chế”. Đặc biệt, “nhiều vụ án kinh tế, tham nhũng, nhất là các vụ án lớn, nghiêm trọng lần lượt được phát hiện, điều tra, tiến hành khởi tố, truy tố, xét xử nghiêm minh, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, tạo sức răn đe, cảnh tỉnh rất lớn, được cán bộ, đảng viên và nhân dân hoan nghênh, đánh giá cao và đồng tình ủng hộ”.
    Quá trình tiến hành đấu tranh chống tham nhũng, nhiều “loại củi” đã được phát hiện, điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật đem lại nhiều bài học lớn. Những bài học kinh nghiệm quý báu đó là cơ sở quan trọng để Đảng ta tiếp tục vận dụng, phát huy trong lãnh đạo, chỉ đạo, giúp chúng ta có thêm bản lĩnh và tự tin trước nhiều khó khăn, thách thức mới, nặng nề hơn do tác động của đại dịch Covid-19 và suy thoái kinh tế toàn cầu khi bước vào nhiệm kỳ khóa XIII. Với quyết tâm chính trị cao, Đảng, Nhà nước, Chính phủ Việt Nam sẽ tiếp tục thực hiện phương châm: “Không có vùng cấm trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng”, không để tham nhũng cản trở đến công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ đổi mới./.

BÌNH LUẬN

Nhập bình luận, phản hồi của bạn!
Hãy nhập tên của bạn tại đây!