Linh mục cũng chỉ là một nghề
————–
Quê Choa

Thần quyền và giáo lý là những gì được đấng tối cao ban tặng, việc sử dụng quyền năng đó được đáp ứng tối đa nhất khi và chỉ khi người nắm nó phải tôn trọng, trân quý và được sự chấp thuận của đa số mọi người. Và Nguyễn Ngọc Nam Phong với cương vị là linh mục dòng Cứu thế và được nắm quyền năng, nhưng quyền năng đó không được phát huy tối đa, vì sao ?
– Sử dụng thần quyền và giáo lý với mục đích tư lợi, cá nhân, ích kỷ.
– Luôn lợi dụng quyền năng để nắm con chiên phục vụ cho công việc cá nhân.
– Theo đuổi giá trị bạo lực, đem đến sự bất hạnh, đau khổ cho đất nước.
– Tìm cách hạ bệ người khác, xúc phạm những người đã khuất… 
Bởi vậy, quyền năng của Nguyễn Ngọc Nam Phong chẳng qua là một sự nhầm lẫn của con người chứ hoàn toàn không phải bề trên. Có lẽ rằng, những vị đứng đầu trong giáo hội và kể cả tòa thánh nên có một chiến lược dài hơi để thanh lọc những người như Nam Phong ra khỏi giáo hội vì những gì Phong gây ra.
Và thực tế, những người con giáo dân chuộng hòa bình cũng không mấy ai ủng hộ Phong và thực tế danh Linh mục cũng chỉ là một nghề, và nghề đó có thể bị ô uế bởi chính sự ích kỷ của họ./

 

 

 

 

BÌNH LUẬN

Nhập bình luận, phản hồi của bạn!
Hãy nhập tên của bạn tại đây!