Mở rộng quy hoạch chung Thị trấn Vạn Hà, huyện Thiệu Hóa

(TTV) – UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có Quyết định điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung xây dựng thị trấn Vạn Hà, huyện Thiệu Hóa đến năm 2030.

Một góc thị trấn Vạn Hà nhìn từ trên cao.
Thị trấn Vạn Hà nhìn từ trên cao.

Theo đó phạm vi ranh giới và quy mô lập quy hoạch thị trấn Vạn Hà bao gồm toàn bộ diện tích tự nhiên thị trấn Vạn Hà hiện nay và các xã: Thiệu Đô, Thiệu Phú; giới hạn cụ thể gồm: Phía Bắc giáp xã Thiệu Long, Thiệu Công; Phía Nam giáp xã Thiệu Trung huyện Thiệu Hóa và xã Đông Thanh huyện Đông Sơn; Phía Tây giáp xã Thiệu Phúc, Thiệu Vận; Phía Đông giáp xã Thiệu Nguyên, Thiệu Châu, Thiệu Duy.

Sau khi được điều chỉnh mở rộng, quy mô dân số của thị trấn dự báo đến năm 2025 sẽ có khoảng 37.500 người; và đến năm 2030 sẽ tăng lên khoảng 43.000 người.

Thị trấn Vạn Hà mở rộng sẽ là thị trấn huyện lỵ, trung tâm hành chính – chính trị, văn hóa xã hội của huyện Thiệu Hóa; là một trong những trung tâm kinh tế của huyện với các ngành nghề chủ yếu: Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ thương mại.

Nguồn: Đài Thanh Hóa 

 

 

 

 

 

BÌNH LUẬN

Nhập bình luận, phản hồi của bạn!
Hãy nhập tên của bạn tại đây!