Gần 77 năm về trước, thế hệ ông cha chúng ta đã phải chứng kiến trận đói kinh hoàng trong lịch sử. Trận đói đã c.ướp đi tính mạng ước tính trên 2 triệu đồng bào. Theo số liệu thống kê “nhiều làng xã mất 50 – 80% dân số, nhiều gia đình, dòng họ mất không còn ai. Chỉ trong 5 tháng, số người mất vì đói trên toàn tỉnh Thái Bình lên đến 280.000, chiếm 25% dân số khi đó. Điển hình như làng Sơn Thọ, xã Thuỵ Anh (Thái Thuỵ, Thái Bình) có hơn 1000 người thì có tới 956 người mất. Gần 8 vạn người của Hà Sơn Bình, 147 gia đình của làng La Cả huyện Hoài Đức mất không còn một ai.
Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến nạn đói này là do những chính sách tàn khốc của thực dân Pháp, pháp xít Nhật; sự yếu kém của chính phủ “bù nhìn” Trần Trọng Kim. Chúng thực hiện chính sách dã tâm bắt dân ta “nhổ lúa trồng đay”, “vơ vét thóc gạo, ngũ cốc trong dân phục vụ cho chiến tranh, vận chuyển về chính quốc”. Mặt khác chúng không cho vận chuyển lương thực từ miền Nam ra miền Bắc để cứu đói. Nhiều người dân ta đã ch.ết đói ngay trước vựa thóc, kho lương thực của thực dân Pháp, phát xít Nhật.
Thế hệ trẻ ngày nay đang được sống trong môi trường hòa bình, độc lập, tự do; không phải sống trong khói lửa đ.ạn b.om, không phải thấy cảnh tượng tang thương, cơ cực lầm than, nô lệ nên không thấu được sự tàn khốc của chiến tranh, không cảm nhận được sự tủi nhục của mất tự do, không thấy được cảnh bần hàn mà cha ông chúng ta từng gánh chịu. Buồn thay, có nhiều bạn trẻ thời nay cho rằng “việc gì Việt Nam phải giải phóng, việc gì phải có độc lập, cứ bám lấy các nước tư bản sẽ phát triển, sẽ giàu có…”. Một nhận thức sai lầm; một suy nghĩ nông cạn; một cách tiếp tay gián tiếp cho các thế lực thù địch lợi dụng để kích động, lôi kéo, chống phá thành quả cách mạng mà thế hệ cha ông chúng ta đã không tiếc máu xương gây dựng cho ngày hôm nay, để vị thế Việt Nam không ngừng nâng cao trên trường quốc tế.
Những người từng sống trong giai đoạn đất nước còn chiến tranh; nghèo đói, lạc hậu mới thấy giá trị của sự sống và niềm khao khát có nền độc lập, tự do, hòa bình, phát triển. Chúng ta sẽ mãi là những nô lệ, người phụ thuộc; không có quyền tự quyết định số phận của mình, vận mệnh của dân tộc mình nếu những suy nghĩ của một số bạn trẻ có những nhận định, ý kiến như trên còn tồn tại và bài học về nền hòa bình cũng giấc mơ thống nhất của Nam Hàn, Bắc Triều vẫn còn nguyên giá trị.
Đừng bao giờ mơ hồ đặt niềm tin hoàn toàn vào lòng nhân hậu của bọn tài phiệt và cũng đừng bao giờ chủ quan nghĩ rằng những điều đã từng xảy ra sẽ không bao giờ có khả năng lặp lại. Vận mệnh, sự phát triển hưng thịnh của mỗi gia đình sẽ là nền tảng vững chắc nhất để đất nước phát triển bền vững./.
Tống Trọng

BÌNH LUẬN

Nhập bình luận, phản hồi của bạn!
Hãy nhập tên của bạn tại đây!