Nếu cha con ông Lê Đình Kình cố tình bất tuân phát luật!
————-
Quê Choa

Những gì đang diễn ra tại Đồng Tâm những ngày qua đặt câu hỏi cho chúng ta, Pháp luật là gì ? Vì sao phải sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật?

Ngay sau khi có kết luận của Thanh tra Hà Nội và Thanh tra Chính phủ về vấn đề đất Đồng Tâm, người dân nơi đây cảm thấy được thuyết phục trên cơ sở pháp lý đúng đắn, Kết luận thanh tra cả hai cấp đều đều đủ căn cứ chứng minh đất khu vực sân bay Miếu môn là đất Quốc Phòng. Nhưng, gần đây trên trang cộng đồng Đồng Tâm TV dưới sự quản lý của cha con ông Lê Đình Kình, cùng tổ Đồng Thuận đã có những phát ngôn khiến cộng đồng người Đồng Tâm cảm thấy sai lầm nghiêm trọng, những kẻ này đang cố tình vượt qua khôn khổ của pháp luật, bất tuân Dân sự.

Phát ngôn của Đồng Tâm TV như sau : “Nếu Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cố tình vào cướp đất của người dân Đồng Tâm thì chúng tôi sẵn sàng đổ máu và cùng sẫn sàng hủy diệt kẻ nào dám vào cướp đất”… vậy là sự thật đã chứng minh rõ ràng, những con người này đã quá coi thường pháp luật và đang quay ngược lại với kết luận của bản Thanh tra. Vậy, cớ gì pháp luật phải nhân nhượng những hành động trên của các đối tượng ?

 

BÌNH LUẬN

Nhập bình luận, phản hồi của bạn!
Hãy nhập tên của bạn tại đây!