NGĂN CHẶN VÀ CHỐNG LẠI NHỮNG BIỂU HIỆN PHẢN ĐỘNG ĐÒI “ ĐA NGUYÊN , ĐA ĐẢNG”
——————–
SÁT THÁT – Fanpage Facebook Việt Nam trong tim tôi

Cho đến nay, chúng ta không lạ gì chiêu bài “đa nguyên, đa đảng”, một âm mưu, thủ đoạn nham hiểm trong chiến lược “diễn biến hòa bình’’ của các thế lực thù địch nhằm xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, tiến tới xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Nhằm lý giải, cổ súy cho luận điệu “đa nguyên, đa đảng”, các thế lực thù địch cho rằng, đa nguyên, đa đảng mới bảo đảm dân chủ rộng rãi trong xã hội, còn chế độ chính trị một đảng là đối lập với dân chủ, rằng muốn thực hiện dân chủ nhất thiết phải chấp nhận đa nguyên, đa đảng.
Gần đây những đối tượng phản động kiểu như vậy còn xuất hiện trên các page chính trị khác như NSRD , ví dụ như tên Triệu Đức (tên thật) và Trần Đức Nam, Trần Thanh (tên giả) người Tuyên Quang này. Với những lí luận hết sức nhảm nhí và quen thuộc của bọn phản động, chúng liên tục có những lời lẽ, comment mang tính chất phản động.
Việc đất nước, người dân Việt Nam luôn luôn chỉ có một Đảng, một tôn chỉ duy nhất, một mục tiêu hướng đến nhà nước cộng sản chủ nghĩa thực sự của dân , do dân và vì dân, tự do công bằng văn minh dân chủ
Việc nâng cao nhận thức cho cán bộ và người dân hiện nay là hết sức cần thiết , để tránh tình trạng “ tự diễn biến” , “ tự chuyển hóa” , bản lĩnh chính trị không vững vàng, để làm được điều đó, chúng ta phải hiểu rõ được bản chất , tính tất yếu của sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam.
Thứ nhất, các lí lẽ phản động luôn luôn cho rằng đơn Đảng ko thể hiện được tính tự do dân chủ, nhưng nhà nước, Đảng ta luôn luôn thực hiện những cuộc chưng cầu ý dân nhằm lấy ý kiến rộng rãi, chính những cán bộ đương nhiệm đều do nhân dân thông qua quá trình dân chủ bầu ra.
Thứ hai, Việt Nam, ngay từ khi mới ra đời, Đảng Cộng sản Việt Nam được nhân dân tin tưởng giao phó trọng trách trở thành lực lượng lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Điều đó không phải là do mong muốn chủ quan của Đảng, mà chính là sự giao phó của lịch sử, của cách mạng Việt Nam thông qua quá trình sàng lọc, lựa chọn một cách đúng đắn.
Thứ ba, chúng cho rằng “ Việt Nam ko có sự phát triển đổi mới nào khi Đảng cầm quyền”, hãy nhìn lại 30 năm đổi mới của chúng ta, từ một nước nghèo nàn lạc hậu do chiến tranh tàn phá, Việt Nam đã có những phát triển rõ rệt, với nền kinh tế thuộc top các nước đang phát triển, người dân được hường cuộc sống tốt hơn
Hãy thử tưởng tượng khi Việt Nam đa nguyên đa đảng theo đúng ý nguyện của lũ phản động, thật sự đó là một đất nước khủng hoảng, hỗn loạn. Dưới sự bảo trợ, dung túng của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch, chắc chắn rằng nhiều tổ chức, đảng phái chính trị phản động, tay sai của chúng sẽ đẩy mạnh các hoạt động chống phá cách mạng nước ta. Lúc đó bức tranh chính trị ở Việt Nam sẽ hoàn toàn khác hiện nay, đất nước sẽ rơi vào tình trạnh hỗn loạn, cản trở sự phát triển của dân tộc. Sự mất ổn định về chính trị luôn diễn ra ở nhiều nước thực hiện chế độ đa nguyên, đa đảng, như: Philippine, Indonesia, Thái Lan, Pakistan, Myanmar,…mấy chục năm vừa qua và đến nay vẫn tiềm ẩn khả năng khủng khoảng, mất ổn định về chính trị là bài học còn nguyên tính thời sự.

Chính vì vậy, những chiêu trò thủ đoạn đòi “ đa nguyên” “ đa đảng” của bọn phản động là điều không bao giờ chúng có thể đạt được!!!!!!!!!

 

 

 

 

 

 

BÌNH LUẬN

Nhập bình luận, phản hồi của bạn!
Hãy nhập tên của bạn tại đây!