<Bá Kiến>
Những ngày qua, trước diễn biến phức tạp do bão lũ gây ra tại miền Trung, trong lúc Đảng, Nhà nước, người dân đang nỗ lực, đồng lòng để ứng phó, giải quyết hậu quả bão lũ thì số đối tượng chống đối chính trị, phản động lại ra sức tuyên truyền, xuyên tạc, chia rẽ tình đoàn kết quân dân, tuyên truyền chống phá Nhà nước Việt Nam bằng những thủ đoạn nham hiểm.
Một số trang tin của tổ chức khủng bố “Việt Tân”, “Nhật ký yêu nước”… ra sức đăng tải những thông tin sai trái, vu cáo Đảng, Nhà nước Việt Nam không quan tâm đến công tác phòng, chống bão lũ tại các tỉnh miền Trung. Đáng chú ý, trang tin phản động “Nhật ký yêu nước” thường xuyên đăng tải thông tin tuyên truyền, cắt ghép hình ảnh, video… để vu cáo Đảng, Nhà nước Việt Nam.
Những kẻ không đến tận nơi, dựa theo những thông tin chưa được kiểm chứng để hàm hồ nói đại ý rằng: người dân miền Trung đang chìm trong bão lũ mà không thấy lãnh đạo, chính quyền ở đâu? Do thiếu hiểu biết, lại bị kích động nên một số người đã “té nước theo mưa” phụ họa cho những giọng điệu hàm hồ, sai trái ấy.
Mục đích của các đối tượng nhằm hướng lái dư luận hiểu sai lệch, cho rằng Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương không quan tâm đến đời sống dân sinh, bỏ mặc người dân trong tình cảnh khốn khó, cần sự che chở, giúp đỡ nhất. Chúng bóp méo, xuyên tạc vai trò trách nhiệm, tinh thần vì dân của Đảng và Nhà nước ta. Sâu xa hơn nữa chúng muốn chia rẽ mối quan hệ mật thiết giữa nhân dân với Đảng; phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc của chúng ta.
Trên thực tế, những nỗ lực của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, và chính quyền các địa phương, các ban, ngành chức năng,… trong công tác phòng, chống thiên tai, kịp thời trợ giúp người dân, ổn định xã hội là thực tế hiển nhiên giúp nhận diện, vạch trần tâm địa và thủ đoạn đen tối, thái độ trơ tráo, soi mói ác ý, “biến không thành có” của mấy kẻ đang “mượn gió bẻ măng”
Mỗi chúng ta cần nâng cao tinh thần cảnh giác nhận diện đúng, vạch trần rõ ràng, đấu tranh kiên quyết với mọi luận điệu, chiêu trò chống phá của các thế lực thù địch, phản động hòng phá hoại khối đoàn kết toàn dân tộc, sự đồng lòng, gắng sức vượt qua khó khăn, hoạn nạn của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta.
Hình ảnh có thể có: văn bản
 

BÌNH LUẬN

Nhập bình luận, phản hồi của bạn!
Hãy nhập tên của bạn tại đây!