Có thể nhận thấy rằng, những sai phạm của Lê Đình Kình và “tổ Đồng Thuận” đã quá rõ ràng và không thể chối cãi được. Những sai phạm này được thực hiện trong một thời gian dài và gây ra hậu quả nghiêm trọng (thiệt hại về người, tài sản và tinh thần). Những sai phạm này cần phải được xử lý nghiêm khắc trước pháp luật để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật và răn đe những kẻ xấu đang âm mưu thực hiện./.

BÌNH LUẬN

Nhập bình luận, phản hồi của bạn!
Hãy nhập tên của bạn tại đây!