Thời gian vừa qua, lơi dụng tình hình lũ, lụt gây thiệt hại lớn về người và tài sản ở một số tỉnh miền Trung, số linh mục cực đoan trong Công giáo ở các tỉnh. Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế đã tuyên truyền, xuyên tạc cho rằng, tình trang sạt lở đất, mưa lũ tại miền Trung vừa qua là do “nhân tai” gây ra; vu khống chính quyền “thiếu trách nhiệm, coi thường tính mạng của người dân”; chưa dừng lại, số linh mục này còn kêu gọi giáo dân tụ tập biểu tình, phản đối chính quyền, đòi hủy bỏ Đai hội XIII của Đảng. Để hiểu bản chất sự việc này là gì? Chúng ta cần làm rõ những nội dung sau:

Thứ nhất, luận điệu cho rằng mưa lũ là do “nhân tai” gây ra: Như chúng ta đã biết, hiện nay tác động của biến đối khí hậu, thời tiết cực đoan, đặc biệt là bão lũ, sạt lở đất đang là thách thức lớn đối với nhiều quốc gia trên thế giới. Trong đó châu Á là khu vực chịu nhiều thiệt hại nặng nề nhất, mưa lũ, sạt lở đất đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản ở nhiều nước như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Indonesia, Malaysia, Philippienes và có cả Việt Nam. Tất nhiên, ngoài yếu tố khách quan nêu trên thì yếu tố chủ quan ̣(do con người) là có, nhưng đó không phải là yếu tố duy nhất.

Thứ hai, việc vu khống chính quyền “thiếu trách nhiệm, coi thường tính mạng của người dân” là hoàn toàn bịa đặt, thực tế cho thấy, không riêng vấn đề thiên tai, ngay cả khi dịch bệnh Covid – 19 bùng phát, cả thế giới, trong đó có những nước mạnh về kinh tế cũng như trình độ và trang thiết bị y tế hiện đại như Mỹ, Đức và một số nước khác… cũng trong tình trạng mất kiểm soát, hàng ngày số ca nhiễm và tử vong lên tới hàng ngàn người, nhưng ở Việt Nam, Đảng, Nhà nước, Chính phủ, lực lượng vũ trang và chính quyền các cấp đã quan tâm, quyết liệt đã ngăn chặn được dịch bệnh, đến thời điểm này cả nước vẫn an toàn. Khi thiên tai xảy ra, với tinh thần cả nước hướng về miền Trung, Chính phủ đã kịp thời chỉ đạo các lực lượng ứng cứu về nhân lực, vật lực, đặc biệt là sự trực tiếp, chủ động của chính quyền sở tại, trong nguy nan đã có gần 40 đồng chí là bộ đội, công an, chính quyền cấp huyện, xã hy sinh trong khi giúp nhân dân chống lũ, tinh thần quên mình vì nhân dân của các đồng chí đã để lại niềm tiếc thương trong cả nước, cùng sự cảm phục của bạn bè quốc tế

Thứ ba, kêu gọi giáo dân tụ tập biểu tình, phản đối chính quyền, đòi hủy bỏ Đại hội XIII của Đảng. Chúng ta cần khẳng định. đây là việc làm vi phạm pháp luật và thể hiện quan điểm cực kỳ phản động nhằm thực hiện âm mưu muốn lật đổ Đảng Cộng sản Việt Nam, chúng ta bác bỏ luận điệu này, bởi vì: Nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng đã lập nên nhiều kỳ tích to lớn. Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược kéo dài 9 năm đã kết thúc bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “Lững lẫy năm Châu, chấn động địa cầu”; tiếp đó, đế quốc Mỹ thay chân thực dân Pháp tiếp tục xâm lược nước ta. Đảng đã lãnh đạo đất nước thực hiện hai chiến lược cách mạng, xây dựng chủ nghĩa xã hội, bảo vệ vững chắc hậu phương lớn ở miền Bắc và đấu tranh giải phóng miền Nam mà đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử mùa xuân 1975, kết thúc 30 năm chiến tranh, thu giang sơn về một mối.

90 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự nghiệp CNH, HĐH phát triển, kinh tế thị trường định hướng XHCN được đẩy mạnh, đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt. Hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố và tăng cường, chính trị – xã hội ổn định, quốc phòng, an ninh được giữ vững, vị thế nước ta trên trường quốc tế không ngừng được nâng cao, sức mạnh tổng hợp của quốc gia đã tăng lên rất nhiều, tạo ra thế và lực mới để đất nước tiếp tục đi lên với triển vọng tốt đẹp.

Tóm lại, hành vi của số linh mục cực đoan nêu trên đang đi ngược lại với lợi ích quốc gia, dân tộc, đi ngược lại với truyền thống “Tốt đời đẹp đạo”; “kính chúa yêu nước”; “Sống phúc âm trong lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc của đồng bào”; mọi người, đặc biệt là giáo dân cần nêu cao cảnh giác, mạnh mẽ đấu tranh loại bỏ những âm mưu và hành vi dụ dỗ, mua chuộc, xuyên tạc, kích động để gây rối tình hình ANTT tại địa phương cũng như âm mưu hòng chống phá Đại hội lần thứ XIII của Đảng./.

Nguồn Fanpage: Niềm tin Quảng trị.

BÌNH LUẬN

Nhập bình luận, phản hồi của bạn!
Hãy nhập tên của bạn tại đây!