<Tâm Ngôn>

Trước thềm Đại hội XIII, các công tác chuẩn bị đang được gấp rút thực hiện, trong đó công tác nhân sự. Đây vẫn luôn là vấn đề hệ trọng được Đảng và dư luận nhân dân rất quan tâm, được coi là nhiệm vụ “then chốt” của “then chốt”. So với các kỳ đại hội trước, quy trình nhân sự Trung ương lần này tiếp tục có những bước đổi mới để lựa chọn người có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, đặc biệt là vấn đề gắn trách nhiệm tập thể, cá nhân về nhân sự giới thiệu.

Vì sao công tác nhân sự Đại hội XIII nhấn mạnh và đề cao trách nhiệm cá nhân, tập thể đối với nhân sự được giới thiệu vào Trung ương?
Trước hết, quy trình nhân sự Trung ương được thực hiện từ cấp cơ sở đó. Do vậy, nếu không ràng buộc trách nhiệm tập thể, cá nhân thì sẽ khó có thể công tâm, khách quan để lựa chọn đúng người. Mặc khác, nếu không quy trách nhiệm cá nhân đối với người mà mình giới thiệu thì rất dễ xảy ra tình trạng giới thiệu người nhà, người thân cận… dẫn đến tình trạng bè phái, cục bộ.

Hơn nữa, trong thực tế, một trong những nguyên nhân dẫn đến vi phạm của cán bộ, đảng viên trong nhiệm kỳ công tác là do người giới thiệu nhân sự chưa phải chịu trách nhiệm cá nhân đối với quyết định giới thiệu của mình. Do đó, việc giới thiệu có thể không chí công vô tư, khách quan dẫn đến những hệ lụy về sau.

Trong thời gian qua, công tác nhân sự cho Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng đã có những bước tiến, khâu đột phá để khắc phục những hạn chế, bất cập trước đó. Tháng 7/2002, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã thay mặt Bộ Chính trị gửi thư đến các Ủy viên Trung ương khoá XII, đề nghị từng người “đề xuất ý kiến về cá nhân mình và giới thiệu nhân sự đủ tiêu chuẩn, điều kiện để thay thế mình”. Rõ ràng, việc gắn trách nhiệm, chịu trách nhiệm cá nhân đối với nhân sự giới thiệu vào Trung ương đã được đặc biệt quan tâm.

BÌNH LUẬN

Nhập bình luận, phản hồi của bạn!
Hãy nhập tên của bạn tại đây!