SỐ TIỀN CỦA 69 HỘ DÂN ĐÃ ĐI ĐÂU

<Vương Lương>

Như đã đưa tin 2 tài khoản facebook tự nhận là người dân thôn Ngọa Cương, xã Cảnh Hóa, Quảng Trạch, [Quảng Bình](http://vietnamthoiluan.com/tag/quang-binh/) đăng tải thông tin về việc ‘[bị bắt](http://vietnamthoiluan.com/tag/bi-bat/) nộp lại [tiền](http://vietnamthoiluan.com/tag/tien/) sau khi nhận tiền từ ca sĩ Thủy Tiên’, trong đó tài khoản ‘Tran Anh’ giải thích rõ hơn là ‘để chia đều cho những người cùng cảnh ngộ trong thôn’ đã ‘tạo cớ’ để những kẻ [chống phá](http://vietnamthoiluan.com/tag/chong-pha/) trên mạng [xã hội](http://vietnamthoiluan.com/tag/xa-hoi/) lợi dụng chia sẻ, phát tán kèm theo những lời lẽ, suy luận vô lối ngày hôm qua…

Hôm nay, theo trả lời chính thức của Trưởng thôn và người dân thôn [Ngọa Cương](https://www.dautruongdanchu.org/…/loi-dung-thong-tin…), nhất là những hộ thuộc danh sách nhận tiền 69/171 hộ thì được biết như sau:

Đại diện 69 hộ dân cho biết đã qua thống nhất để đóng góp số tiền mà Thủy Tiên đã hỗ trợ bởi có nhiều gia đình trong xóm khó khăn hơn và nhằm mục đích chia tiền hỗ trợ sao cho hợp lí nhất

Việc thôn tự đề ra ‘y ước’ như vậy là hợp pháp và hợp lý. Thực tế những người dân vùng lũ ở miền Trung cũng đã nhận ra cái hợp lý của ‘y ước này’-tức cùng trong một thôn với nhau, người ở ngoài nhận được tiền, hàng cứu trợ còn người ở trong không thể nào nhận được tiền hay hàng theo đó để giúp các hộ ở sâu trong sống sót qua ngày các hộ nhận được cũng đã ‘san sẻ’ cho nhau cùng ăn…. Đó là cũng là một nét đẹp chứ không phải là xấu.

Sự việc đã rõ và Trưởng thôn Cần cũng đã khẳng định ‘nếu người dân trong thôn không nhất trí nữa thì ông trả lại’ và ‘hủy y ước’ sẵn có trong thôn từ trước đến nay. Điều này, giúp ca sĩ Thủy Tiên yên tâm hơn để tiếp tục bước tiếp đến những nơi cần hỗ trợ và trao tiền. Chúng tôi biết, khi chúng tôi nhắn tin và ca sĩ nhận được thông tin này cũng rất ‘băn khoăn’ về việc từ thiện của mình.

Chúng ta cũng nhận ra rằng lực lượng chống phá chính quyền trên không gian mạng rất ‘hùng hậu’, ‘tinh mắt’, ‘nhanh tay’ và ‘thâm độc’. Mỗi khi ‘chộp’ được thông tin gì là chúng ‘tô vẽ’ để phát tán, lan truyền…hòng tạo dư luận xấu về chính quyền. Mục đích và âm mưu của những kẻ mang danh đấu tranh dân chủ thông qua vụ việc này cho chúng ta thấy rõ những mối nguy hại của việc chia sẻ thông tin trên không gian mạng hiện nay.

BÌNH LUẬN

Nhập bình luận, phản hồi của bạn!
Hãy nhập tên của bạn tại đây!