<Trung Quân>

Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký quyết định về việc ban hành danh mục bí mật nhà nước của Đảng theo đề nghị của Văn phòng Trung ương Đảng. Theo đó, danh mục bí mật nhà nước của Đảng, căn cứ theo luật Bảo vệ bí mật nhà nước, được chia làm 3 mức độ mật, gồm: “Tuyệt mật”, “Tối mật” và “Mật”. Trong đó, danh mục bí mật nhà nước của Đảng có nêu rõ: “Các báo cáo, tờ trình, thông báo, quyết định, kết luận, công văn của T.Ư Đảng về quá trình chuẩn bị, đề án, phương án nhân sự Ủy viên Bộ Chính trị là Tổng bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội, Thường trực Ban Bí thư chưa công khai là thông tin xếp vào loại Tuyệt mật”.

Tuy nhiên, nội dung này đã và đang bị các nhà dân chủ hải ngoại cố tình bóp méo, tung tin sai sự thật, hòng lợi dụng tiến hành các hoạt động để chống phá Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Vì vậy, mỗi công dân cần có cách hiểu đúng vì sao phương án nhân sự Ủy viên Bộ Chính trị là Tổng bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội, Thường trực Ban Bí thư chưa công khai là thông tin xếp vào loại Tuyệt mật, cụ thể như sau:

Trước hết, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định ban hành danh mục BMNN của Đảng theo đề nghị của Văn phòng Trung ương Đảng trên cơ sở căn cứ pháp lý được nêu theo Luật Bảo vệ BMNN năm 2018. Mặt khác, Luật Bảo vệ BMNN năm 2018 nêu rõ: “Bí mật nhà nước độ Tuyệt mật là bí mật nhà nước liên quan đến chính trị, quốc phòng, an ninh, cơ yếu, đối ngoại, nếu bị lộ, bị mất có thể gây nguy hại đặc biệt nghiêm trọng đến lợi ích quốc gia, dân tộc”. Trên cơ sở đó, chúng ta thấy rằng “phương án nhân sự Ủy viên Bộ Chính trị là Tổng bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội, Thường trực Ban Bí thư chưa công khai là thông tin xếp vào loại Tuyệt mật” là hoàn toàn phù hợp theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Mặt khác, khi xác định phương án nhân sự Ủy viên Bộ Chính trị là Tổng bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội, Thường trực Ban Bí thư chưa công khai là thông tin xếp vào loại Tuyệt mật sẽ là một yếu tố đảm bảo sự thành công của Đại hội XIII sắp tới khi đây sẽ là cơ sở để đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch. Thực tiễn cho thấy, thông tin về nhân sự chủ chốt của Đảng luôn là mục tiêu để các thế lực thù địch thu thập, chiếm đoạt hòng thực hiện các hoạt động chống phá vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ðáng chú ý, rất nhiều thông tin xấu độc, xuyên tạc liên quan trực tiếp đến các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Ðảng, Nhà nước được lan truyền với tần suất và dung lượng ngày càng gia tăng. Kèm theo những bài viết là video xấu độc được tổ chức trình bày cắt ghép công phu, dựng lên những câu chuyện như thật khiến cho người đọc, người xem dễ nảy sinh suy diễn lệch lạc, méo mó. Mục đích là cố tình tạo ra sự nghi kỵ, chia rẽ mất đoàn kết nội bộ, hạ thấp uy tín của cán bộ lãnh đạo cấp cao, làm suy giảm niềm tin của nhân dân với Ðảng, nhất là trong thời điểm Ðại hội XIII sắp diễn ra.

Và trên hết, xuất phát từ thực tiễn hệ thống chính trị tại Việt Nam, chúng ta thấy rằng phương án nhân sự Ủy viên Bộ Chính trị là Tổng bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội, Thường trực Ban Bí thư là một việc hệ trọng, đảm bảo sự phát triển ổn định, giữ vững chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

BÌNH LUẬN

Nhập bình luận, phản hồi của bạn!
Hãy nhập tên của bạn tại đây!