Thanh Hóa có 40 xã Tuyến cao tốc Bắc – Nam đi qua

(TTV) –  40 xã ở 8 huyện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có Tuyến cao tốc Bắc – Nam đi qua là: Hà Trung, Vĩnh Lộc, Yên Định, Thiệu Hóa, Đông Sơn, Triệu Sơn, Nông Cống và Tĩnh Gia.

 

 

 

BÌNH LUẬN

Nhập bình luận, phản hồi của bạn!
Hãy nhập tên của bạn tại đây!