Từ năm 2018 đến nay, Công ty TNHH Đức Cường, xã Thiệu Giao, huyện Thiệu Hóa đã tập kết vật liệu xây dựng sai mục đích sử dụng đất, không đảm bảo các điều kiện kinh doanh cát theo quy định của pháp luật. Điều đáng nói là mặc dù chính quyền địa phương đã nhiều lần yêu cầu, giải tỏa, nhưng công ty này vẫn cố tình tái phạm, gây bức xúc cho người dân.

 

 

 

BÌNH LUẬN

Nhập bình luận, phản hồi của bạn!
Hãy nhập tên của bạn tại đây!