Sáng ngày 24/02/2020, xã Thiệu Vũ long trọng tổ chức lễ mắt mô hình “Xứ đạo bình yên – Gia đình hạnh phúc” tại Giáo xứ Đạt Giáo.
Thiệu Vũ là một xã nằm phía tả ngạn sông Chu, thuộc huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa, là một xã có vị trí địa lý thuận lợi, nằm cách trung tâm huyện Thiệu Hóa 08km về phía Tây, Thiệu Vũ có ranh giới giáp nhiều xã như: Phía Tây giáp xã Thiệu Ngọc, phía Đông giáp xã Thiệu Tiến, phía Nam giáp sông Chu bên kia sông là xã Thiệu Minh, phía Bắc giáp xã Thiệu Thành và xã Định Tăng, huyện Yên Định. Với tổng diện tích tự nhiên là 553.46 ha trên tổng số 1604 hộ và 6582 nhân khẩu được phân chia thành 04 thôn. Trong đó có 1287 nhân khẩu theo đạo Thiên Chúa, chiếm 19.6% dân số toàn xã. Trong những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền các cấp; sự phối hợp chặt chẽ của MTTQ, các ngành, đoàn thể và sự tích cực tham gia của quần chúng nhân dân, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc (ANTQ), các mô hình tự quản về an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn xã nói chung và trong vùng đồng bào theo đạo Thiên Chúa nói riêng đã được duy trì và hoạt động có hiệu quả, góp phần đảm bảo ổn định ANTT, tạo điều kiện phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương.
Để tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của đồng bào Công giáo trong công tác đảm bảo ANTT ở cơ sở, Ban chỉ đạo ANTT xã Thiệu Vũ đã tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã xây dựng mô hình “Xứ đạo bình yên – Gia đình hạnh phúc” tại Giáo xứ Đạt Giáo. Mục đích của mô hình nhằm xây dựng và phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong các giáo xứ, giáo họ với mục tiêu “tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải”. Đồng thời thông qua mô hình để góp phần nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành, đoàn thể và đồng bào công giáo trong việc nghiêm chỉnh chấp hành các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cũng như các quy định của địa phương; tự giác, tích cực tham gia phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, xây dựng khu dân cư an toàn về ANTT.

Để mô hình hoạt động hiệu quả UBND xã Thiệu Vũ đã thành lập BCĐ xây dựng mô hình với 14 thành viên, đồng thời xây dựng các tiêu chí cụ thể về mô hình “Xứ đạo bình yên – gia đình hạnh phúc” như: 100% các hộ gia đình chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương, quy ước, hương ước của làng văn hóa và giáo lý, giáo luật của Giáo hội. ANTT được đảm bảo, giảm các loại tội phạm, tai nạn, tệ nạn xã hội và vi phạm pháp luật khác; không sử dụng và lưu hành văn hóa phẩm độc hại; không hành nghề mê tín dị đoan; không gây mâu thuẫn, tranh chấp phức tạp trong nội bộ nhân dân; không khiếu kiện đông người, vượt cấp trái pháp luật; Giáo xứ, Giáo họ thực hiện tốt công tác “tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải” và đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”. 100% các hộ gia đình thực hiện tốt các quy định về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; có ý thức vệ sinh môi trường; thực hiện tốt công tác giảm nghèo; đoàn kết tương trợ trong xóm làng, giúp đỡ gia đình khó khăn.
Tại buổi lễ các ban, ngành, đoàn thể cấp xã và các Giáo xứ, Giáo họ đã ký kết đăng ký thi đua làm nhiều việc tốt về ANTT và thực hiện các tiêu chí xây dựng mô hình “Xứ đạo bình yên – gia đình hạnh phúc”.

BÌNH LUẬN

Nhập bình luận, phản hồi của bạn!
Hãy nhập tên của bạn tại đây!