Ngày 6/5, UBND tỉnh Thanh Hóa đã có văn bản thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm tại hội nghị nghe báo cáo phương án di chuyển trụ sở các cơ quan để đầu tư khu vực Hồ Thành, TP. Thanh Hoá.

       

Sau khi nghe Sở Xây dựng báo cáo phương án di chuyển trụ sở các cơ quan tại khu vực Hồ Thành, TP. Thanh Hoá (Công văn số 2129/SXDPTDT) và ý kiến phát biểu của các đại biểu dự hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm kết luận như sau:

1. Cơ bản thống nhất với phương án dự kiến di chuyển trụ sở các cơ quan để đầu tư khu vực Hồ Thành, TP. Thanh Hoá của Sở Xây dựng tại Công văn số 2129/SXD-PTĐT ngày 15/4/2020. Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND TP. Thanh Hoá tiếp thu ý kiến của các đại biểu dự hội nghị để hoàn chỉnh phương án, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh, trong đó nghiên cứu điều chỉnh, bổ sung một số nội dung sau:

– Về địa điểm Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ Công an tỉnh: Đề nghị Công an tỉnh chia sẻ và thống nhất với đề xuất của Sở Xây dựng về phương án dự kiến bố trí tại mặt bằng quy hoạch chi tiết khu đô thị Đông Nam Đại học Hồng Đức; đồng thời chủ động phối hợp, cung cấp hồ sơ cho UBND TP. Thanh Hoá để cập nhật vào đồ án quy hoạch chi tiết khu đô thị Đông Nam Đại học Hồng Đức.

– Về địa điểm bố trí trụ sở làm việc của Cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại Thanh Hoá: Nghiên cứu thêm phương án bố trí tại trụ sở hợp khối các cơ quan của tỉnh tại khu đất TT1 thuộc Khu đô thị mới trung tâm TP. Thanh Hoá.

– Về đề xuất địa điểm bố trí trụ sở Ngân hàng Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thanh Hoá tại khu đất Ban Giải phóng mặt bằng TP. Thanh Hoá cũ (đường Phan Chu Trinh): Yêu cầu quy mô, tầng cao công trình phải đảm bảo hài hoà, thống nhất với kiến trúc, cảnh quan khu vực quảng trường Lam Sơn; đồng thời, nghiên cứu thêm phương án bố trí tại trụ sở Bảo hiểm xã hội TP. Thanh Hoá cũ (đường Cao Thắng, TP. Thanh Hoá).

– Về địa điểm bố trí Chi cục Đăng kiểm số 12: Nghiên cứu thêm phương án bố trí tại Quy hoạch phân khu khu vực Đông ga đường sắt cao tốc (tại lô đất dịch vụ thương mại số 11), hoặc tại khu đất số 146 đường Tống Duy Tân, phường Lam Sơn, TP. Thanh Hoá trong trường hợp không bố trí cho Cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại Thanh Hoá.

– Về địa điểm bố trí Đoàn Quy hoạch nông lâm nghiệp: Không đề xuất bố trí trụ sở cho cơ quan này do đã được sáp nhập về Viện Nông nghiệp Thanh Hoá.

2. Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu cho UBND tỉnh có văn bản gửi cơ quan chủ quản của các đơn vị tại khu vực Hồ Thành về phương án dự kiến bố trí địa điểm làm việc mới nêu trên, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 12/5/2020.

3. Giao Sở Tài chính tham mưu cho UBND tỉnh có văn bản gửi cơ quan chủ quản của các đơn vị tại khu vực Hồ Thành về thực hiện trình tự, thủ tục xử lý tài sản công để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình theo quy hoạch chi tiết được duyệt, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 12/5/2020.

4. Giao UBND TP. Thanh Hoá khẩn trương rà soát, xác định nhu cầu và phương án tái định cư khi GPMB để thực hiện các dự án trong khu vực Hồ Thành, TP. Thanh Hoá (theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 3152/UBND-THKH ngày 16/3/2020) và dự án Mở rộng đại lộ Lê Lợi, TP. Thanh Hoá (chủ động xin ý kiến của Sở Xây dựng); báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 20/5/2020.

5. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị có trụ sở tại Khu vực Hồ Thành phối hợp chặt chẽ với Sở Xây dựng, Sở Tài chính khi có đề nghị cung cấp về hồ sơ, tài liệu liên quan, hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết những vấn đề vượt thẩm quyền./.

 

 

BÌNH LUẬN

Nhập bình luận, phản hồi của bạn!
Hãy nhập tên của bạn tại đây!