TỔNG THƯ KÝ QUỐC HỘI KHẲNG ĐỊNH SỐ LIỆU ĐẠI BIỂU LƯU BÌNH NHƯỠNG NÊU RA CHƯA CHÍNH XÁC

0
585

TỔNG THƯ KÝ QUỐC HỘI KHẲNG ĐỊNH SỐ LIỆU ĐẠI BIỂU LƯU BÌNH NHƯỠNG NÊU RA CHƯA CHÍNH XÁC

Với tư cách là ĐBQH thì ông Lưu Bình Nhưỡng nên xem xét kỹ trước khi phát biểu. Ông Lưu Bình Nhưỡng và Dương Trung Quốc là hai đại biểu có nhiều phát biểu làm dạy sóng dư luận, có ý kiến cho rằng đây là hai đại diện tiêu biểu cho “chủ nghĩa dân túy” tại Việt Nam.

http://cand.com.vn/Su-kien-Binh-luan-thoi-su/Tong-Thu-ky-Quoc-hoi-khang-dinh-so-lieu-dai-bieu-Luu-Binh-Nhuong-neu-ra-chua-chinh-xac-520886/

 

 

 

 

BÌNH LUẬN

Nhập bình luận, phản hồi của bạn!
Hãy nhập tên của bạn tại đây!