TRUNG QUỐC BỐI RỐI TRƯỚC HOÀNG SA VÀ TRƯỜNG SA TRÊN BẢN ĐỒ!
 
Tuy việc làm nhỏ nhưng có sức lan toả lớn, hãy thể hiện lòng yêu nước bằng việc chia sẻ thông tin này.
Bản đồ 1. Bản đồ tỉnh Quảng Đông với cực nam của nó là tỉnh Hải Nam (năm 1850)- trích trong sách “1850 thanh nhị kinh thập bát tỉnh dưa địa đồ”.
Bản đồ 2. Bản đồ tỉnh Quảng Đông năm 1935 bao gồm đảo Hải Nam. Không hề có thứ gọi là Nam Sa, Tây Sa.
Bản đồ 3.Trung Hoa dân quốc bản đồ (vẽ trong khoảng 1911-1949) …
Bản đồ 4 .Bản đồ “Thanh quốc đại địa đồ cách mạng (1911 – Tân Hợi) động loạn địa điểm chú” do Nhật vẽ rất chi tiết, hình ảnh sắc nét.
Bản đồ 5. Bản đồ Trung Quốc trong sách “Đại Thanh đế quốc toàn đồ, Tuyên Thống nguyên niên (1908)
Bản đồ 6.Tỉnh Quảng Đông nước Trung Quốc với đảo Hải Nam năm 1908, trích” Đại Thanh đế quốc toàn đồ, Tuyên Thống nguyên niên”, Thương vụ ấn thư quán xuất bản năm 1908
Nguồn: NA NG GO ES
ĐVNQK3

BÌNH LUẬN

Nhập bình luận, phản hồi của bạn!
Hãy nhập tên của bạn tại đây!