<Thanh Huyền>

Mấy ngày qua, trên trang Việt Tân cũng như nhiều trang khác, khẩu hiệu “Không biết, không bầu” liên tục được nhắc đến để phản đối cuộc bầu cử ngày 23/5 sắp tới. Về khía cạnh cá nhân, tôi cho rằng, khẩu hiệu “không biết, không bầu” mà Việt Tân nói là đúng. Bầu cử là quyền của công dân, thể hiện tiếng nói của người dân, không biết đến ứng cử viên là ai, thì bầu làm sao được, cơ sở nào mà bầu cho họ chứ.


    Và đối với thành viên Việt Tân, họ không bầu là đúng, vì họ đang ngồi tít ở hải ngoại, dưới chân cầu hay vợt vờ làm nail ở Mỹ thì làm mà biết được các ứng viên đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp mà bầu được. Đó là chưa kể, dù là gốc Việt nhưng đám phản động hải ngoại có phải là công dân Việt Nam, được phát thẻ cử tri đầu mà bầu được. Thế thì “Không biết, không bầu”. là quá đúng còn gì, cần gì phải tranh luận.

     Còn ở trong nước, người dân có biết ứng cử viên mà họ tham gia bầu chọn hay không. Chắc chắn là có, bởi lẽ, danh sách ứng viên được tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện truyền thông đại chúng, được dán tại các địa điểm công khai. Trước thời điểm bầu cử, các ứng viên đã nhiều lần xuống tận từng thôn, từng tổ dân phố tiếp xúc, vận động cử tri. Như vậy, không thể nói là người dân không hề biết đến ứng cử viên đại biểu của mình được.

    Có lẽ, nhiều anh em Việt Tân ở hải ngoại bị đối xử như công dân hạng 2, hạng 3 ở nước bạn, chưa bao giờ được hưởng quyền cử tri. Có lẽ, vì quá ganh tị với cử tri trong nước, nên các bạn cứ cố gắng ngăn cản, tuyên truyền sai lệch về cuộc bầu cử. Thôi, nếu muốn được làm công dân thực thụ, hãy bỏ tối theo sáng, tu dưỡng về nước, xin nhập quốc tịch, lúc đó thì “SẼ BIẾT, SẼ ĐƯỢC BẦU”, không phải ganh tị nữa đâu.

BÌNH LUẬN

Nhập bình luận, phản hồi của bạn!
Hãy nhập tên của bạn tại đây!