VIỆT – MỸ CHUNG TAY KHẮC PHỤC HẬU QUẢ CHIẾN TRANHö

44 năm sau chiến tranh, ước tính số bom đạn còn sót lại sau chiến tranh vẫn còn khoảng 800.000 tấn, tổng diện tích ô nhiễm và nghi ngờ ô nhiễm khoảng 6,1 triệu ha. Để làm sạch diện tích này, phải mất cả trăm năm và cần hàng chục tỷ USD. Nỗ lực rà phá bom mìn của chính phủ Việt Nam có sự hỗ trợ từ nhiều phía, trong có từ phía Mỹ.

Nguồn: TTXVN

BÌNH LUẬN

Nhập bình luận, phản hồi của bạn!
Hãy nhập tên của bạn tại đây!