<Bá Kiến>
Mới đây trên trang phản động Việt Tân có bài viết “Mãi võ… để bảo vệ Đảng” với sự tự biện, suy diễn nảy sinh từ đầu óc những kẻ “dốt nát” về chính trị, điên cuồng về sự chống phá, nham hiểm về thủ đoạn và biểu hiện sự “bất lực” trước hiện thực sinh động của đất nước.
Vẫn xoay quanh sự kiện tổ chức diễn tập bảo đảm an toàn, an ninh cho Đại hội XIII của Đảng ta, chúng lại đặt ra câu hỏi “tại sao một tổ chức chính trị trước nay thường xuyên khẳng định được nhân dân tin yêu, tín nhiệm… lại nghi ngại, sợ hãi nhân dân của mình tới mức vậy?”.
Ai cũng hiểu rằng, trước mỗi sự kiện chính trị trọng đại của bất cứ nước nào trên thế giới thì công tác bảo đảm an ninh, an toàn đều được coi trọng. Chúng ta tổ chức diễn tập để thực hành các phương án bảo đảm an toàn và xử trí những tình huống dự kiến phát sinh do các lực lượng phản động, trong đó có Việt Tân và các tổ chức ngoại vi của nó gây ra nhằm mục đích chống phá. Hoạt động ấy hoàn toàn không phải cái gọi là “nghi ngại, sợ hãi nhân dân” như Việt Tân đặt điều.
Hãy nhìn sang lễ nhậm chức của ông Joe Biden sắp tới, Mỹ đã phải điều 15.000 binh sĩ bảo vệ, sao đám “dân chủ” không tung hô rằng Mỹ mãi võ, Mỹ nghi ngại, sợ hãi nhân dân của mình? Cho đến thời điểm hiện nay, công tác bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ tổ chức Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã được chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng với cấp độ cao nhất, sẵn sàng bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội lần thứ XIII của Đảng
Đại hội Đảng là sự kiện chính trị trọng đại của toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta, là dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của Đảng, của dân tộc, của đất nước. Nhiệm vụ bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng từ sớm, từ xa, trên phạm vi cả nước, “kiên quyết không thể bị động, bất ngờ; không để xảy ra bất cứ sơ suất nào”. Do đó, việc triển khai lực lượng bảo vệ an ninh an toàn Đại hội bảo vệ sự hoà bình, ổn định chính trị đất nước mà Đảng, nhân dân giao phó.
Và sự “đặt điều” của Việt Tân càng bộc lộ rõ bản chất chống phá điên cuồng của chúng. Những lời lẽ, giọng điệu “lập lờ đánh lận con đen” rất nguy hiểm của chúng càng chứng tỏ chúng không từ một thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt nào để đạt được mục đích là XUYÊN TẠC mối quan hệ mật thiết giữa Đảng ta với nhân dân, làm cho nhân dân hoài nghi vai trò lãnh đạo của Đảng, xa Đảng, đối lập, chống lại Đảng, thủ tiêu nguồn sức mạnh vô địch và sức sống của Đảng, để đi đến thay đổi chế độ chính trị ở nước ta.

BÌNH LUẬN

Nhập bình luận, phản hồi của bạn!
Hãy nhập tên của bạn tại đây!