Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư có ý nghĩa rất quan trọng trong xây dựng Chính phủ điện tử. Để dự án bảo đảm tiến độ, Bộ Công an đã ban hành kế hoạch tổng thể, trong đó, gấp rút hoàn thiện các thủ tục pháp lý để vận hành, khai thác, quản trị là vấn đề cần sớm được triển khai

 

Đã quét được 80 triệu phiếu

Thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phải bảo đảm chính xác và được cập nhật thường xuyên. Bởi, đây là yêu cầu đặc biệt quan trọng, quyết định đến chất lượng, hiệu quả của cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cần phải được quán triệt nghiêm túc cả trong quá trình xây dựng Dự án và sau khi Dự án đã hoàn thành, đi vào hoạt động.

Báo cáo tóm tắt kết quả triển khai thực hiện Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư của Bộ Công an cho thấy, đến nay, 59/63 địa phương đã hoàn thành thu thập phiếu thông tin dân cư với khoảng 80 triệu phiếu. Đáng chú ý, thời gian qua Bộ Công an đã chỉ đạo triển khai thực hiện thí điểm hệ thống quản lý dân cư tại môt số địa phương như Hải Phòng, Hà Nội, Cần Thơ, Tây Ninh và đã đạt được kết quả bước đầu: Nhiều địa phương trong quá trình thu thập thông tin đã tham mưu cho UBND các cấp chỉ đạo cơ quan tư pháp điều chỉnh các giấy tờ về hộ tịch để thống nhất với các giấy tờ khác của công dân như: Sổ hộ khẩu, chứng minh nhân dân/căn cước công dân.

Đơn cử, tại Tây Ninh – một trong những tỉnh giáp biên giới, trong giai đoạn 2006 – 2008, xuất phát từ tình hình phức tạp về an ninh trật tự, nhất là hoạt động của các đối tượng phản động, tội phạm hình sự, và đặc biệt đây cũng là địa bàn với gần 70% dân số là tín đồ các tôn giáo, Công an tỉnh đã mạnh dạn tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng hệ thống cáp quang riêng cho Công an tỉnh để kết nối nội bộ từ Công an tỉnh đến Công an các đơn vị, huyện, thị xã, thành phố và Công an xã, phường, thị trấn, các cửa khẩu biên giới, khu vực trọng điểm của tỉnh. Đến nay, Công an tỉnh đã xây dựng hệ thống mạng nội bộ, đồng thời kết nối liên thông được 8 phần mềm dữ liệu, gồm: Hộ khẩu, nhân khẩu, tù tha (tiền án); Dữ liệu xử lý hành chính về an ninh trật tự gồm phạt hành chính về an ninh trật tự, quản lý giáo dục tại xã phường, thị trấn, đưa vào cơ sở chữa bệnh, đưa vào trường giáo dưỡng, đưa vào cơ sở giáo dục, dữ liệu người nghiện ma túy, tin báo tội phạm, dữ liệu truy nã, xử phạt vi phạm hành chính về an toàn giao thông… Trong đó điển hình là cơ sở dữ liệu về nhân hộ khẩu. Công an tỉnh đã tổ chức nhập dữ liệu toàn bộ nhân hộ khẩu của tỉnh để quản lý nhân khẩu bằng điện tử, thay thế giấy tờ (hiện nay toàn bộ 1.380.741 người có đăng ký hộ khẩu trên địa bàn tỉnh đều có trong dữ liệu). Từ đó giúp tìm kiếm thông tin công dân nhanh chóng, phục vụ rất tốt cho công tác trinh sát, điều tra, truy tìm đối tượng

Nhận định về kết quả triển khai thực hiện Dự án, Thứ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh: Với sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, tiến độ triển khai thực hiện Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đến nay việc thực hiện dự án đã đạt được những kết quả quan trọng, tạo tiền đề căn bản cho giai đoạn “nước rút” triển khai và hoàn thành Dự án trong năm 2020 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Khẩn trương tiến hành các bước thực hiện dự án

Liên quan đến tiến độ thực hiện dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Tô Lâm cho biết: Việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được Bộ quyết tâm thực hiện theo chỉ đạo của Chính phủ vì đây là Dự án có ý nghĩa rất quan trọng trong tiến trình xây dựng Chính phủ điện tử, giảm thiểu các chi phí cho xã hội; cải cách triệt để các thủ tục hành chính rườm rà, sách nhiễu; là “cốt lõi” để cung cấp, phát triển các cơ sở dữ liệu của các ngành, các cấp. Đồng thời, khi hoàn thiện cơ sở dữ liệu về dân cư sẽ góp phần nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, phục vụ phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật.

Theo đó, với quyết tâm đẩy nhanh tiến độ, ngày 4.3.2020, Bộ Công an đã ban hành kế hoạch tổng thể triển khai thực hiện Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, trong đó xác định rõ từng hạng mục phải triển khai, thời gian hoàn thành và phân công trách nhiệm cụ thể từng đơn vị, cá nhân thực hiện với mục tiêu đặt ra là: “Xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư bảo đảm tiến độ theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, phấn đấu cơ bản hoàn thành việc xây dựng Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư và cấp số định danh cho công dân trước ngày 1.12.2020.

Để tiếp tục triển khai thực hiện Dự án đạt hiệu quả, các đơn vị, địa phương phải quyết liệt chỉ đạo, khẩn trương thực hiện những nhiệm vụ được phân công trong kế hoạch, góp phần đưa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư vào hoạt động trong thời gian sớm nhất. Bên cạnh đó, đẩy nhanh việc xây dựng hoàn thiện các thủ tục về pháp lý phục vụ việc triển khai, vận hành, khai thác, quản trị và sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Trong đó, tập trung nghiên cứu sửa đổi, đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Cư trú và các văn bản hướng dẫn thi hành để phù hợp với lộ trình đã đề ra; khẩn trương tiến hành các bước thực hiện dự án, hoàn thiện việc kết nối giữa dữ liệu dân cư và dữ liệu căn cước công dân để bảo đảm cấp số định danh cá nhân trên toàn quốc.

Nguồn: St

 

 

 

 

BÌNH LUẬN

Nhập bình luận, phản hồi của bạn!
Hãy nhập tên của bạn tại đây!