XỬ LÝ ĐỐI TƯỢNG TUNG TIN “ĐIỆN GIẬT LÀM 24 NGƯỜI CHẾT”

 Luật an ninh mạng đã có tác dụng. Mấy thanh niên bàn phím trên mạng Facebook coi đó mà làm gương nhé.

 

 

BÌNH LUẬN

Nhập bình luận, phản hồi của bạn!
Hãy nhập tên của bạn tại đây!