Anh tiến sĩ Hán Nôm Xuân Diện dưới cái mác “phản biện” xã hội nhưng tôi thấy chả thấy góp ý hay phản biện vấn đề nào có ích mà chỉ rình rình xoi mói các chủ trương, chính sách để nói xấu Đảng, Nhà nước và chính quyền cơ sở. Mới đây, trên trang facebook cá nhân của anh Xuân Diện có tên gọi “Chú Tễu” đăng tải bài viết về việc chính quyền Hà Nội hỗ trợ giảm học phí cho trẻ em mầm non và học sinh phổ thông năm học 2021-2022.
Ngay mở đầu bài viết Xuân Diện đã bộc lộ ngay bản chất hằn học, cà khịa với chính quyền Hà Nội khi cố tình “đánh lận con đen” giữa việc mức thu học phí và cơ chế hỗ trợ học phí, qua đó xuyên tạc chính quyền Hà Nội không giữ lời hứa trong việc giảm học phí cho học sinh các cấp trên địa bàn Thành phố.
Việc thu học phí và cơ chế hỗ trợ học phí là hai vấn đề hoàn toàn khác nhau, không thể đánh đồng được. Việc thu học phí đối của Hà Nội hay các địa phương khác không phải thích thu như thế nào cũng được mà phải tuân thủ những quy định của Nhà nước và mới nhất là Nghị định số 81/2021/NĐ-CP quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo (http://vanban.chinhphu.vn/…/chinhphu/hethongvanban… – link cho anh em nào muốn tìm hiểu).
Theo đó, tại Điều 9 của Nghị định đưa ra khung học phí (mức sàn – mức trần) đối với giáo dục mầm non, phổ thông cho các năm học 2021-2022, 2022-2023, và 2023-2024 trở đi. Các địa phương căn cứ vào quy định trên và tình hình thực tiễn của địa phương để quyết định khung học phí hoặc mức học phí cụ thể nhưng không vượt mức trần khung học phí hoặc mức học phí do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh đã ban hành năm học 2020-2021 đối với từng cấp học và từng khu vực thuộc thẩm quyền quản lý của Hà Nội.
Trước sự ảnh hưởng của dịch bệnh Covid -19 trên địa bàn Thành phố, để cùng chia sẻ với người dân trước những khó khăn và giảm bớt chi phí tài chính đối với phụ huynh, học sinh, chính quyền Hà Nội đã ra chính sách hỗ trợ học phí cho trẻ em học mầm non và học sinh phổ thông năm học 2021-2022.
Theo đó, mức trần học phí vẫn giữ nguyên và sẽ hỗ trợ 50% học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên. Đối với trường hợp học trực tuyến (online) chỉ thu 75% học phí theo mức quy định. Thời gian hỗ trợ không quá 9 tháng/năm học 2021-2022.
Chính sách nhân văn, đồng hành cùng người dân trên địa bàn Thủ đô như vậy mà Xuân Diện Hán Nôm lại xuyên tạc, bóp méo thành chính quyền “lừa đảo”. Tôi đến chịu cái độ mặt dày, xuyên tạc của anh, “phản biện” xã hội mà như thế này thi hỏng, hỏng thật rồi.
<Hoa Xuân>

BÌNH LUẬN

Nhập bình luận, phản hồi của bạn!
Hãy nhập tên của bạn tại đây!